De Federatie Ruimtelijke Kwaliteit (v.h. Federatie Welstand) is een samenwerkingsverband van hun zelfstandigheid behoudende leden met als doel het bevorderen van landschaps-, dorps- en stedenschoon in Nederland. Het vormt daarmee een landelijk forum voor overheid en professionals en de spin in het web van de welstandssector. De federatie initieert en stimuleert een inspirerend, vernieuwend en richtinggevend debat over ruimtelijke kwaliteit, woonomgeving en architectuur.

De NVTL is lid van het algemeen bestuur van de Federatie Ruimtelijke kwaliteit.

Contactpersoon vanuit de NVTL: Maaike Bos

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit