De commissie Vakontwikkeling vakgebied richt zich op het stimuleren van het inhoudelijke debat over de tuin- en landschapsarchitectuur. Hiermee worden twee doelen gecombineerd. Allereerst het creƫren van een platform voor kennisuitwisseling en netwerkverbreding tussen landschapsarchitecten onderling. Daarnaast is ook het uitdragen van deze kennis en het promoten van het vakgebied naar buiten een belangrijk speerpunt.

De commissie werkt met een actueel en relevant thema binnen het vakgebied en probeert dit met debat, workshops en excursies uit te diepen.

Recentelijke projecten: Regio van de Toekomst 

Voorzitter en contactpersoon: Jan Janse

Leden: Hans Dekker, Willemien de Wolde,

Lucie Nijsen ( Projectcoordinator NVTL)