De NVTL is een vereniging die er is voor zijn leden en waar leden voordeel aan behalen. Dienstverlening en service zijn dan ook belangrijke kerntaken.

> NVTL Helpdesk

De NVTL streeft er naar op termijn een (digitale) helpdesk in het leven te roepen waar aangesloten bureaus terecht kunnen voor praktische vragen rondom bijvoorbeeld auteursrecht, het doen van projecten in het buitenland of geschillen met opdrachtgevers.
De gezamenlijke huisvesting met de BNA, BNO en de BNSP biedt grote mogelijkheden om op veel van deze aspecten de samenwerking en kennis te intensiveren en daarbij gebruik te maken van elkaars faciliteiten. De verschillende beroepsverenigingen zijn hierover op dit moment in gesprek.
Uiteraard kunt u ook nu al met dergelijke vragen terecht bij de NVTL. U kunt hiervoor contact opnemen met het secretariaat: 020-4275590

> Juridisch advies

De NVTL ondersteunt haar leden bij juridische vraagstukken als arbeidscontracten, auteursrecht, aanbestedingsrecht en verzekeringskwesties. De wijze van ondersteuning is afhankelijk van het vraagstuk maar bestaat in ieder geval uit de mogelijkheid kosteloos eerstelijns juridisch advies te krijgen. 
U kunt voor juridisch advies contact opnemen met het secretariaat van de NVTL: 020-4275590. Mochten wij niet bereikbaar zijn en is uw vraag spoedeisend: 06-1100 0075.

> Standaard voorwaarden DNR 2011

Veel leden hanteren bij hun opdrachten de DNR. DNR staat voor De Nieuwe Regeling en is een standaard regeling voor afspraken tussen de (landschaps)architect en zijn opdrachtgever. De DNR is ontwikkeld door de BNA en ONRI met medewerking van de NVTL. De regeling bestaat uit een rechtsverhouding, een toelichting daarop en een standaard taak beschrijving. In 2011 is de DNR herzien waarbij sommige bepalingen beter zijn geformuleerd en er een wijziging in het aansprakelijkheidsregime is doorgevoerd.
U kunt de regeling gratis downloaden vanaf de website van de BNA. Hier is ook een uitgebreide toelichting te lezen op de toepassing ervan.

> meer informatie over service/kortingen