Gemeente Zwolle zoekt Senior Beleidsadviseur Groen en Natuur - NVTL

Gemeente Zwolle zoekt Senior Beleidsadviseur Groen en Natuur

logo zwolle kleur

Details

Functie Senior Beleidsadviseur Groen en Natuur (tijdelijk)

Dienstverband  32 uur per week voor de periode van 4 maanden met de optie van verlenging

Werk- denkniveau WO

Afdeling Ruimte en Economie

Bekijk de vacature
di 3 augustus 2021

Dit zijn wij

Een natte voetenkaart voor klimaatadaptatie, social coins om schulden af te lossen én de slimste binnenstad. Zo doen we dat in Zwolle. Samen met onze 130.000 inwoners, want we geloven dat het leven beter wordt als we met elkaar optrekken.

We zetten vol in op het versterken van de (inter)nationale positie van de stad en de regio. Het gaat Zwolle voor de wind, waardoor er veel ruimtelijke initiatieven op verschillende schaalniveaus op ons afkomen. Verstedelijking en vergroening, energietransitie, klimaatadaptatie en mobiliteit zijn prominente opgaven.

Bij de afdeling Ruimte en Economie is een veelkleurig en betrokken team van 30 adviseurs actief. Zij adviseren het college over economie, cultuur, toerisme, duurzaamheid, mobiliteit, water, groen, wonen en ruimtelijke ordening. Jij gaat aan de slag bij het cluster Groen.

Dit ga je doen

Je gaat tijdelijk, minimaal 4 maanden, werken binnen het cluster Groen. Dit cluster, werkt over diverse afdelingen heen en richt zich op de ontwikkeling van het Groen en recreatiebeleid, advisering richting collega overheden, zoals provincie, waterschappen en buurgemeenten en uitvoering hiervan in projecten en programma’s.

Je gaat aan de slag met de actualisatie van het groen- én het recreatiebeleid. In de Omgevingsvisie “Mijn Zwolle van morgen”, verwachte vaststelling najaar 2021, is de actualisering van het Groenbeleid aangekondigd en expliciet genoemd in de uitvoeringsparagraaf.

De koppeling met de actualisering van de Recreatievisie is essentieel omdat recreatie één van de belangrijkste gebruiksfuncties is van het stedelijk groen, naast biodiversiteit. Daarbij speelt urgentie op het vlak van visie ontwikkeling voor de waterbeleving in Zwolle. De reden om hier nu mee aan de slag te gaan is een gevolg van de verstedelijkingsdruk in de stad. We willen in het nieuwe beleid ook inzichtelijk maken hoe we willen omgaan met thema’s als “Voedsel en Groen” (nutstuinen, volkstuinen, voedselbossen), “Sport en Groen” (medegebruik van sportcomplexen), “Groen en Klimaatadaptatie” (hittestress, blauwgroennetwerk) en “Groen en Gezondheid” (bewegen).

Je werkzaamheden bestaan in ieder geval de volgende onderdelen.

 • Verkenning thema’s en onderwerpen (groen en recreatie) waarover we beleidsuitspraken nodig hebben in Zwolle, in nauw overleg met de groencollega’s.
 • Bestuurlijk aftasten bij wethouder van het te lopen spoor, speerpunten, participatie.
 • Plan van Aanpak opstellen (planning en acties)
 • Opstellen van een conceptopdracht voor de inhuur van een bureau dat helpt op inhoud en (communicatie)proces
 • Raming van de kosten van het beleidsvormingsproces (cfm. formats) inclusief participatie
 • Tijdig aanmelden benodigde middelen voor begroting 2022 (nieuw beleid),
 • Interne organisatie inrichten uitgaande van bepaalde externe ondersteuning.
 • Werken conform het Beleidsontwikkelingsproces, met bijbehorende beslis- en informatienota’s voor college en raad.
 • Realisatie cofinanciering voor het beleidsontwikkelingsproces
 • Voorstel doen voor participatievormen (Corona-proof) en voorbereiding van gemeentelijke miniconferentie in december 2021 als voortzetting van de eerste Miniconferentie -Groen.

Naast deze activiteiten zul je waar nodig ingezet worden om strategisch te adviseren.

 

Dit ben jij

Je bent enthousiast,  en legt makkelijk contact. Je staat stevig in je schoenen, communiceert helder en duidelijk en kan op strategisch niveau adviseren. Je hebt affiniteit met de bestuurlijke omgeving  en de politieke context van waaruit je werkt, maar je weet ook hoe de hazen lopen in het groen en natuurveld. Met je actieve houding lever je een waardevolle bijdrage aan het team Groen en participeert in het team Ruimte. Je bent vernieuwend, resultaatgericht, en  beheerst de kunst om in een goed samenspel tussen overheid, belangengroeperingen en bewoners het groen in Zwolle te regisseren.

Voor deze functie vragen we academisch werk en denkniveau. Je hebt aantoonbaar ervaring op het vakgebied Groen, landschap en biodiversiteit.

Deskundigheid en ervaring

Je hebt aantoonbaar ervaring met beleidsvorming en -implementatie in het ruimtelijk domein en bent een allround senior adviseur en verbinder op het vakgebied van natuur en landschap & ruimtelijke ordening.

Je bent

 • adequaat universitair opgeleid en hebt visie en lef.
 • een gedreven professional in transitie en vernieuwing van middelgrote en grotere steden.
 • Als professional weet je collega’s en anderen te inspireren in het maken van interne en externe verbindingen door alle schaalniveaus (strategisch, tactisch en operationeel) heen;
 • sterk in onderhandeling op inhoud met diverse stakeholders.

 Competenties

 • Je hebt een relevant netwerk, kent de gemeentelijke organisatie en bent bestuurlijk sensitief.
 • Je adviseert altijd vanuit een sterke intrinsieke motivatie om iets moois van Zwolle te maken, dat de invulling van een plek overstijgt.
 • Je kunt bestuurders en ambtenaren onafhankelijk adviseren, ondanks de grote tegenstrijdige

vraagstukken en belangen van betrokken partijen.

 • Je kunt goede teksten, voorstellen en beslisdocumenten schrijven.
 • Je bent resultaatgericht en zorgt ervoor dat plannen en ideeën goed worden uitgelijnd.

Door dit alles kom je betrouwbaar over, dit maakt je tot iemand met een hoge gunfactor bij politiek, bestuur, ambtelijke organisatie en strategische partners.

Solliciteren kan je via deze link: Senior Beleidsadviseur Groen en Natuur – Inhuurdesk Talentenregio (talentenregiohuurtin.nl)