Atelier LoosvanVliet zoekt landschapsarchitect/ontwerper - NVTL

Atelier LoosvanVliet zoekt landschapsarchitect/ontwerper

Details

Atelier LoosvanVliet is op zoek naar een landschapsarchitect/ontwerper

Bekijk de vacature
wo 17 juli 2024

Atelier LOOSvanVLIET is een internationaal ontwerpbureau dat in 2009 is opgericht en momenteel 16 professionals van verschillende nationaliteiten in dienst heeft, waaronder landschapsarchitecten, stedenbouwkundigen en architecten. Met een groeiend portfolio van projecten, zowel nationaal als internationaal, zijn we op zoek naar een ervaren landschapsarchitect met enkele jaren ervaring in Nederland.

Ben je er klaar voor om bij te dragen aan onze uitdagende projecten?

Jouw rol:

Als landschapsarchitect werk je samen met het team en de projectleider aan verschillende ontwerpen van concept tot detail. Je krijgt de kans om te werken aan ambitieuze projecten op verschillende schaalniveaus, locaties en planningsstadia. Je vaardigheden zijn essentieel bij het maken van geïntegreerde ontwerpen en je presenteert ontwerpvoorstellen in woord en beeld. Je moet bekend zijn met de uitdagingen op het gebied van klimaatadaptatie en biodiversiteit en in staat zijn deze te vertalen naar concrete ontwerpinterventies. Je werkt zowel zelfstandig als in teamverband aan projecten.

Wat verwachten we van jou?

 • Veelzijdigheid en talent als landschapsarchitect, waarbij kennis van het Nederlands de voorkeur heeft
 • Een afgeronde opleiding landschapsarchitectuur (HBO of academisch)
 • Minimaal 3 jaar relevante werkervaring in Nederland
 • Goede kennis van ontwerpprocessen en ervaring met het werken in multidisciplinaire ontwerpteams
 • Initiatief en sterke communicatieve vaardigheden
 • Vaardigheid in AutoCAD, Rhino3D, SketchUp, Adobe Photoshop, Illustrator en InDesign.

Wat bieden wij:

 • Een inspirerende en creatieve moderne werkomgeving in een monumentaal pand nabij Haarlem CS
 • Een plek om je kennis en vaardigheden te delen en te ontwikkelen
 • Een bruisende werkomgeving met gezamenlijke lunches en collega’s die graag socializen na het werk
 • Een contract voor 32-40 uur per week met de mogelijkheid tot een vast dienstverband
 • Salaris en arbeidsvoorwaarden op basis van opleiding en ervaring

Sollicitaties:

Stuur je digitale sollicitatie met CV en portfolio naar Evelien Goemans: evelien@loosvanvliet.nl

Sollicitaties die niet aan de functie-eisen voldoen worden niet in behandeling genomen.

Atelier LOOSvanVLIET is looking for a Landscape Architect/Designer

Atelier LOOSvanVLIET is an international design firm established in 2009, currently employing 16 professionals of different nationalities including landscape architects, urban planners, and architects. With a growing portfolio of projects, both domestically and internationally, we are seeking a skilled landscape architect with several years of experience in the Netherlands.

Are you ready to contribute to challenging projects alongside our team?

Your Role:

As a landscape architect, you will collaborate with the team and project leader on various designs from concept to detail. You will have the opportunity to work on ambitious projects at different scale levels, locations and stages of planning. Your skills will be essential in creating integrated designs, and you will present design proposals through words and images. You should be familiar with climate adaptation and biodiversity challenges and capable of translating these into concrete design interventions. You will work on projects both independently and as part of a team.

What We Expect From You:

 • Versatility and talent as a landscape architect, with knowledge of Dutch being preferred
 • A completed degree in landscape architecture (higher professional education or academic)
 • At least 3 years’ experience in Nederland
 • Good knowledge of design processes and experience working in multidisciplinary design teams
 • Initiative and strong communication skills
 • Proficiency in AutoCAD, Rhino3D, SketchUp, Adobe Photoshop, Illustrator, and InDesign

What We Offer:

 • An inspiring and creative modern working environment in a monumental building near Haarlem CS
 • A place to share and develop your knowledge and skills
 • A vibrant working environment with joint lunches, and colleagues who enjoy socializing after work
 • A contract for 32-40 hours per week with the possibility of permanent employment
 • Salary and terms of employment based on education and experience

How to Apply:

Please send digital application with a CV and portfolio to Evelien Goemans at: evelien@loosvanvliet.nl

Applications that do not meet the job requirements will not be considered.