De Federatie Ruimtelijke Kwaliteit zoekt Directeur - NVTL

De Federatie Ruimtelijke Kwaliteit zoekt Directeur

Details

De Federatie Ruimtelijke Kwaliteit zoekt een Directeur

36-40 uur

Bekijk de vacature
ma 29 mei 2023

Je hebt als directeur Federatie Ruimtelijke Kwaliteiteen spilfunctie in het nationale gesprek over de kwaliteit van de fysieke leefomgeving. Als onafhankelijke speler link je de kwaliteitsadviseurs aan ambtenaren, ontwerpers, bestuurders, ondernemers en bewoners. Steeds met een Mooi Nederland als ultiem doel. Je hebt invloed op de nationale kwaliteitsverlangens en verbindt ze tegelijk aan de weerbarstige vergunningspraktijk van alledag. Idealisme meets realisme. Met een klein team initieer je projecten waarmee ontwerpkracht en ruimtelijke kwaliteit geagendeerd en gerealiseerd worden bij de transformatie van de (gebouwde) omgeving die nu op stapel staat.

Vanwege de pensionering van de huidige directeur Flip ten Cate, zoekt de FRK per 1 september 2023 een nieuwe directeur. Flip heeft deze functie 20 jaar vervuld. Hij blijft tot eind 2023 verbonden aan de FRK en heeft dus alle tijd om je in te werken en je aan betrokken partners voor te stellen.

Waar ben je verantwoordelijk voor

Je bent verantwoordelijk voor het verstevigen van de positie van de Federatie als onmisbare nationale partner in het streven naar een goede omgevingskwaliteit en bouwcultuur. Je zorgt voor een goede samenwerking en verbinding van de leden aan het Federatiekantoor/aan de Federatiemedewerkers. Je bent het gezicht van de lokale kwaliteitsadviseurs en verantwoordelijk voor het uitdragen van de visie en de opvattingen van de FRK. Je weet daarbij te inspireren. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het opstellen en naleven van de (meerjaren)begroting.

Wat ga je doen

Je stelt langetermijn doelstellingen op en gaat gretig aan de slag om deze te realiseren. Je geeft invulling aan het meerjarenprogramma en de hieruit voortvloeiende projecten. Dit alls in co-creatie met het team. Je geeft leiding aan drie medewerkers. Je ontwikkelt en versterkt netwerken, die waardevol zijn voor de realisatie van onze visie en doelen. Je maakt plannen voor het genereren van aanvullende financieringsstromen en voert deze uit. Daarnaast bewaak je het budget, stuur je bij als dat nodig is en leg je financiële verantwoording af aan de penningmeester.

Verder:

 • intensiveer je de samenwerking met soortgelijke organisaties in het werkveld en bouw je de Federatie uit tot een onmisbare samenwerkingspartner;
 • verdeel je taken en verantwoordelijkheden binnen het team en bespreekt met de teamleden de behaalde resultaten;
 • onderneem je actie als vastgestelde taken of doelen niet op tijd gehaald worden;
 • speel je als nationale stem van honderden kwaliteitsadviseurs in Nederland een verbindende rol op het gebied van architectuur, erfgoed, landschap, infrastructuur, openbare ruimte en streekidentiteit;
 • heb je intensieve contacten en overleg met ambtenaren van ministeries, Kamerleden en de directie van koepelorganisaties van ontwerpers, bouwers en overheden over beleidsambities rondom ruimtelijke kwaliteit, regelgeving en governance;
 • stel je het inhoudelijk jaarverslag op en legt dit ter goedkeuring voor aan het bestuur en de ledenvergadering.

Wat bieden we je

We bieden je een uitdagende baan met veel ruimte voor eigen invulling. Je hebt als directeur FRK een gezaghebbende positie met invloed op wet- en regelgeving op het gebied van ruimtelijke kwaliteit. Het is een afwisselende baan waarin je verbindingen legt tussen ruimtelijke thema’s die spelen in de werelden van cultuur, ontwerp, architectuur, bewonersparticipatie, energietransitie, klimaatvraagstukken en het landelijk gebied. Je werkt in een klein en informeel team, met zelfstandige en specialistisch ingestelde professionals. Je bent bij alle projecten en beslissingen betrokken.

Wat neem je mee

We zoeken iemand die zijn/haar sporen verdiend heeft in de ruimtelijke kwaliteit. Je neemt een eigen netwerk mee en brengt mensen en organisaties samen in het belang van de FRK. Je hebt ruime werkervaring in een voor deze functie relevante werkomgeving. Het is je natuur om met vernieuwende ideeën te komen en deze te implementeren in de organisatie. Kennis van en ervaring op het gebied van ruimtelijke ordening, erfgoed en/of architectuur is hierbij van belang. Je hebt een visie op de actuele maatschappelijke en politieke ontwikkelingen op het gebied van ruimtelijke kwaliteit in Nederland.

Verder:

 • heb je aantoonbaar academisch denk- en werkniveau;
 • ben je communicatief sterk, zowel verbaal als op papier;
 • ben je politiek sensitief en diplomatiek;
 • ben je een snelle denker en een echte verbinder;
 • heb je kennis van het politieke werkveld en wetgeving;
 • heb je kennis van de in te voeren Omgevingswet;
 • is het prettig als je het kunst- en culturele werkveld kent;
 • is het meegenomen als je kennis hebt van het lokaal bestuur;
 • is ervaring met lobbywerk in Den Haag een pré.

Deze competenties herken je in jezelf: verantwoordelijk – integer – loyaal – stressbestendig – zelfstandig – analytisch.

De Federatie Ruimtelijke Kwaliteit

De Federatie Ruimtelijke Kwaliteit is een kleine organisatie (vier medewerkers) die zich inzet voor de kwaliteit van ons landschap, onze steden en de gebouwde omgeving. Wij agenderen, organiseren en implementeren zaken op het gebied van ruimtelijke kwaliteit. Wij zijn de nationale stem van de honderden adviseurs op het gebied van architectuur, erfgoed, landschap, infrastructuur, openbare ruimte en streekidentiteit, die jaarlijks meer dan 100.000 adviezen geven over ruimtelijke kwaliteit aan initiatiefnemers en aan gemeente- en provinciebesturen. De ambitie is om onze organisatie uit te bouwen om nog beter aan te sluiten bij de grote ruimtelijke opgave waar we de komende decennia voor staan.

Vanuit haar kantoor in het centrum van Amersfoort vervult de Federatie drie taken:

 1. reageren op wetgeving en beleid van de rijksoverheid wanneer dat invloed heeft op de borging van ruimtelijke kwaliteit in de gemeenten;
 2. faciliteren van de leden (regionale organisaties voor kwaliteitsadvisering ruimtelijke kwaliteit en gemeentelijke adviescommissies voor welstand, erfgoed en ruimtelijke kwaliteit) bij de uitvoering van hun werk;
 3. vervullen van de voortrekkersrol in het debat over ruimtelijke kwaliteit en in de Nationale Dialoog Bouwcultuur.

Solliciteren

Interesse? Stuur dan je CV en motivatie vóór 15 mei 2023 als bijlage bij een mail naar info@ruimtelijkekwaliteit.nl met in het onderwerp “sollicitatie”. Voor meer informatie neem je contact op met Flip ten Cate, huidige directeur, via 06 2655 8481. Of met Christi Wijnen, bureaumanager, via secretariaat@ruimtelijkekwaliteit.nl of 033 303 9820. Je ontvangt binnen twee weken bericht. Een assessment maakt onderdeel uit van de procedure. We zien jouw reactie graag tegemoet!