MTD zoekt technisch adviseur - NVTL

MTD zoekt technisch adviseur

Details

MTD ZOEKT TALENT

wij hebben ruimte voor een ambitieus technisch adviseur

Bekijk de vacature
ma 29 mei 2023

Wij zoeken een enthousiaste technisch adviseur met 5 tot 10 jaar ervaring. De kandidaat heeft ervaring en uitgesproken kwaliteiten op het gebied van technische uitwerking, detaillering en financiële onderbouwing van inrichtingsplannen op verschillende schaalniveaus; hij / zij heeft een begeleidende rol bij het opstellen van bestek- en werktekeningen, werkomschrijvingen en RAW-bestekken en adviseert ontwerpers en opdrachtgevers in technische en financiële zin op een strategisch niveau

De kandidaat heeft de kwaliteiten en ervaring met het aansturen van integrale planprocessen, het verder ontwikkelen van aquisitaire netwerken, het leiding geven aan collega-technisch ontwerpers en het samenwerken met architecten en opdrachtgevers. We rekenen op een sterke persoonlijkheid, die tenminste in de Nederlandse taal vaardig kan communiceren, verbinden en wervend overtuigen. Wij zoeken een pragmatisch en proactief persoon, geschoold in de civiele techniek (Hogeschool Van Hall Larenstein / afdeling ‘Realisatie’ van de studierichting Tuin- en landschapsinrichting) met affiniteit met ontwerp en ontwerpprocessen.

Wij bieden een jong, interdisciplinair en talentvol team, een professionele en informele organisatie, waarbinnen mogelijkheden aanwezig zijn om de komende jaren door te groeien richting management. MTD is gevestigd in een fijn pand in het centrum van ’s-Hertogenbosch, een centrale plek in Nederland, waar ruimte is voor prettig werken en wonen. Wij bieden een marktconform salaris en passende faciliteiten en arbeidsvoorwaarden.

Wil je onze nieuwe collega en wellicht een van onze toekomstige managers en partners worden, maak dan nader kennis met MTD via  www.mtdls.nl  of stel je vragen over de functie en de procedure aan Ruud Dubbeld (dubbeld@mtdls.nl) of Niké van Keulen (vankeulen@mtdls.nl). Stuur je sollicitatie met cv, motivatie en een portfolio voor 15 april aanstaande, in een pdf niet groter dan 15 mb, naar mtd@mtdls.nl .