Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) zoekt Adviseur Cultuurlandschap, focus op landelijk gebied - NVTL

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) zoekt Adviseur Cultuurlandschap, focus op landelijk gebied

Details

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) zoekt Adviseur Cultuurlandschap, focus op landelijk gebied

Kennis en Advies, afdeling Landschap

 

Bekijk de vacature
di 28 maart 2023

Standplaats               Amersfoort

Duur werkplek           Tijdelijk voor 2 jaar

Uren per week           32-36 uur per week

Salarisniveau             Schaal 11

Een buitenkans voor landschappers die affiniteit hebben met interdepartementaal werken aan één van de grote opgaven van de huidige tijd: de herinrichting van het landelijk gebied ten behoeve van landbouw en natuur. Op basis van het  algemene uitgangspunt “bodem en water sturend” draag jij er aan bij dat erfgoed mede sturing gaat geven aan inrichtingsvraagstukken in het landelijk gebied . Heb je een geschikte achtergrond, en beschik je over de relevante kennis en competenties? Heb je een flinke dosis enthousiasme, zie je overal kansen, en snapt wat gebiedsprocessen nodig hebben, en kun je met overtuiging de rol van ambassadeur voor het historisch cultuurlandschap spelen, dan is één van deze vacatures wellicht iets voor je?

De organisatie

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) is onderdeel van het ministerie van OCW en werkt op het snijvlak van kennis en wetenschap en beleid en praktijk. Wij voeren de wet- en regelgeving van de rijksoverheid uit op het terrein van de erfgoedzorg. We ontwikkelen toepasbare kennis en kennisproducten die in de vier domeinen (Monumenten, Archeologie, Roerend Erfgoed en Historisch Landschap), zowel nationaal en internationaal, inzetbaar is. We werken vanuit een erfgoed-brede benadering. Daarnaast streeft de Rijksdienst naar het behoud van een representatief deel van de archeologische resten in Nederland. Dat gebeurt via beschermingsprogramma’s en het verlenen van vergunningen en subsidie. Om het erfgoed te behouden en te ontwikkelen zetten we onze vakkennis, wettelijke instrumenten, advies- en overtuigingskracht en informatietechnologie in. Kennis is ons kapitaal. Wij geven “de toekomst een verleden”.

De afdeling Landschap

De afdeling Landschap levert integrale kennis over de cultuurhistorie van stad en land en zet deze in voor ruimtelijke opgaven. De afdeling verzamelt data en informatie, ontwikkelt kennis en maakt deze toegankelijk, onder meer via (online) publicaties, kaarten, lezingen, onderwijsactiviteiten. De afdeling is een kennisafdeling (met enkele adviestaken), met oriëntatie op het (Nederlandse) cultuurlandschap, de stedenbouw en de ruimtelijke analyse daarvan.

Het werk

In de context van de Agenda Leefomgeving van de RCE wordt een programma ingericht dat zich richt op de borging van erfgoed- en landschapswaarden binnen het Nationaal programma Landelijk Gebied (NPLG). De twee adviseurs worden, samen met medewerkers van andere Rijksuitvoeringsorganisaties ingezet in een interdepartementale organisatie ter ondersteuning van de provincies die de komende jaren gebiedsplannen moeten uitvoeren om landbouw, natuur en waterkwaliteit weer in evenwicht te brengen. Als adviseur verbind je de kennis en de instrumenten van de RCE met de werkprocessen bij het NPLG, en draag je zorg voor een hoogwaardige output. De functie wordt deels uitgevoerd vanuit de thuisbasis bij de RCE, maar ook voor een belangrijk deel binnen de interdepartementale organisatie van het NPLG.

Profiel

Als adviseur voor het landelijk gebied bezit je over een gedegen kennis van het Nederlandse cultuurlandschap en zijn erfgoedwaarden. Je bent vertrouwd met gebiedsprocessen en hebt ervaring en affiniteit met ontwerpend onderzoek. Je beschikt over een goede kennis van de instrumenten op gebied van instandhouding landschap/natuur/erfgoed in landelijk gebied. Kennis over landbouw is een pré.

Heb je HBO / WO opleiding op het gebied van landschapsontwerp/-architectuur (of vergelijkbare opleiding), met affiniteit/ervaring op gebied van landschapsgeschiedenis en cultureel erfgoed? Stuur dan je motivatie en CV toe.

Als adviseur voor natuur en ecologie bezit je over een gedegen kennis van het Nederlandse cultuurlandschap en zijn erfgoedwaarden. Je bent vertrouwd met gebiedsprocessen, en hebt ervaring en affiniteit met ontwerpend onderzoek. Je beschikt over een goede kennis van de instrumenten op gebied van instandhouding landschap/natuur/erfgoed in landelijk gebied. Kennis over landbouw is een pré.

Heb je een HBO / WO opleiding op het gebied van Bos en Natuurbeheer of Landschapsgeschiedenis (of vergelijkbaar), met kennis van beide zowel landschapsgeschiedenis als landschapsecologie? Stuur dan je motivatie en CV toe.

Voor beide functies geldt een aantal competenties waarmee je vertrouwd dient te zijn. Je bent goed in het samenwerken in de driehoek van beleid-praktijk-kennis. Je bent in staat om beleidsterreinen vanuit de inhoud met elkaar te verbinden. Ook kun je op basis van je inzicht bestaande instrumenten verbinden, en hebt oog voor het ontwikkelen van nieuwe instrumenten. Je bent creatief en resultaatgericht, hebt gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen in landelijk gebied en beschikt over een portie overtuigingskracht: (erfgoed)kwaliteit is geen vanzelfsprekende, maar wel een noodzakelijke factor in de complexe transitieopgave.

Belangstelling?

Spreekt dit profiel je aan? Stuur dan je sollicitatie met CV onder vermelding van de functienaam uiterlijk 4 februari 2023 aan Tanja Schouten, medewerker P&O, P&O-box@cultureelerfgoed.nl, 06-21700171. Voor inhoudelijke vragen kan je contact opnemen met Henk Baas, Hoofd Landschap, 033 – 4217571