5 vragen aan: Platform Het Plein - NVTL

5 vragen aan: Platform Het Plein

Details

5 vragen aan is een rubriek op de NVTL.nl en in nieuwsbrief Het Kanaal. We laten leden aan het woord. Leden die al jaren lid zijn, nieuwe leden, student leden en bureauleden. Wil je ook meedoen of iemand voordragen? Dat kan, want we zijn altijd op zoek naar nieuwe inspirerende verhalen! Stuur een mail.

Tue 5 September 2023

Wat is Het Plein en wat is jullie achtergrond?
Het Plein is ontstaan in 2017 doordat een groep bedrijven met complementaire diensten en producten voor de openbare ruimte, de handen ineensloegen. De achterliggende gedachte was destijds, naast het versterken van elkaar en ons aanbod, zo optimaal mogelijke inrichtingen van de openbare ruimte te realiseren. De wensen en eisen gaan, zeker de laatste paar jaar, steeds meer over biodiversiteit en klimaatadaptatie. Voor zowel de leden van Het Plein als hun opdrachtgevers is deze bundeling van kennis op advies-, uitvoerings- en productniveau van toegevoegde waarde.

Het Plein is hét kennisplatform voor het inrichten van een duurzame openbare ruimte waar vakgenoten elkaar on- en offline ontmoeten. Sinds 2017 nemen wij deel aan de Vakbeurs Openbare Ruimte en sinds dit jaar organiseren wij excursies voor landschapsarchitecten en -ontwerpers. We laten concrete oplossingen zien en nemen opdrachtgevers en ketenpartners mee in oplossingen voor problemen en vraagstukken.

Het Plein wordt gevormd door ecoDynamic, De Enk Groen & Golf, SmitsRinsma, Selux, TreeBuilders, Boot & Dart Boomkwekerijen, Furns, Drain Design Construct, Rots Maatwerk, Steenbakkerij vande Moortel, Zorgeloos Groen en Metten Stein + Design.

Wat is de doelstelling van (de mensen achter) Het Plein?
Wij zien en kennen het belang van een goed ingerichte openbare ruimte, zoals een plein. Elk element is belangrijk, van bankje tot boom, van goot tot groen. Wat in de voorbereiding gebeurt door het ingenieursbureau, wat onder de grond verwerkt wordt en wat zichtbaar is en sfeer geeft, elke stap en elke keuze draagt bij aan een goed en duurzaam ingericht plein.

Het Plein wil ontwerpers, landschapsarchitecten en overheden hiervan bewust maken. Dat doen wij door kennisdeling en -overdracht. Regelmatig publiceren wij over elk aspect in de openbare ruimte een advies, een column die tot nadenken of gesprek leidt of informatie over een nieuw product. Daarnaast organiseren wij tweemaal per jaar een inhoudelijke excursie en presenteren wij onszelf op een speciaal daarvoor aangelegd plein op de Vakbeurs Openbare Ruimte.

Bij Het Plein staan we klaar om ontwerpers en opdrachtgevers te helpen bij het realiseren van hoogwaardige openbare ruimtes die voldoen aan alle eisen op het gebied van leefbaarheid, veiligheid, circulariteit en klimaatdoelstellingen. Daarbij verliezen we de kosten, betaalbaarheid, haalbaarheid, duurzaamheid en leefbaarheid van het plein niet uit het oog.

Welke rol vervult de Vakbeurs Openbare Ruimte voor de landschapsarchitect en ontwerper?
De vakbeurs is de plek waar landschapsarchitecten en ontwerpers hun inspiratie vinden voor het creëren van prachtige openbare ruimtes. Hier worden de nieuwste innovaties en ontwikkelingen in het vakgebied gepresenteerd door toonaangevende leveranciers in de volle breedte van wat in de openbare ruimte nodig is of toegepast kan worden. Daarnaast laten aannemers en adviseurs zien welke toegevoegde waarde zij bieden. De Vakbeurs Openbare Ruimte is  een kans om kennis op te doen, geïnspireerd te raken en te netwerken met experts uit de branche. Je vindt ons, traditiegetrouw, in Hal 4.

Het Plein op excursie naar de Groene Kaap – Rotterdam

Jaarlijks wordt er voor Het Plein een vernieuwend plein ontworpen door een getalenteerde landschapsarchitect. Bezoekers hebben hier alle ruimte de inrichters van Het Plein te ontmoeten en met hen in gesprek te gaan. Van professioneel advies tot het selecteren van passend straatmeubilair, van het kiezen van de juiste bestratingsvormen tot het creëren van betoverende waterelementen – Het Plein heeft het allemaal.

Wat zijn volgens jullie de toekomstige (technische) uitdagingen in de openbare ruimte?
Landschapsarchitecten en -ontwerpers spelen een essentiële rol in de vormgeving van de openbare ruimte. Het is daarom belangrijk dat zij openstaan voor de technische en technologische innovaties die ons vakgebied de afgelopen jaren heeft doorgemaakt en die blijven komen.

Wanneer we op een 21e-eeuwse manier kijken naar de openbare ruimte hoort hierbij ook digitalisering. “Meten is weten” wordt steeds relevanter in ons vakgebied.

Denk hierbij aan zogenoemde digital twins. Dit zijn virtuele replica’s van de werkelijke openbare ruimte, waarin data worden verzameld en geanalyseerd om zo beter inzicht te krijgen in de huidige en toekomstige staat van de openbare ruimte. Door het gebruik van digital twins kunnen we potentiële kansen en risico’s identificeren en praktische oplossingen bieden voor biodiverse, klimaatadaptieve en gezonde leefomgevingen in de openbare ruimte.

Landschapsarchitecten en -ontwerpers kunnen deze technische kennis en ervaring benutten en bijdragen aan het creëren van een leefbare en duurzame openbare ruimte.

Hoe kan Het Plein bijdragen aan een mooie, inclusieve en biodiverse buitenruimte?
Het Plein draagt bij aan een mooie, inclusieve en biodiverse buitenruimte door zijn vakmanschap en het gebruik van duurzame en kwalitatieve materialen. De partners van Het Plein hebben kennis van aanleg, hemelwaterafvoer- en opslag, planten en bomen, verlichting, diverse bestratingsvormen, meubilair en fonteinen.  Om een biodiverse buitenruimte te realiseren, bieden we dan ook verschillende producten aan die de natuurlijke omgeving bevorderen. Denk hierbij aan groene elementen, zoals bomen, plantenbakken en bloemenperken, die niet alleen zorgen voor een visueel aantrekkelijke omgeving maar ook insecten en vogels aantrekken. Daarnaast kunnen we ook waterelementen leveren, zoals fonteinen, die een gevoel van rust en ontspanning bieden aan de bezoekers van de buitenruimte. Ook minder zichtbare elementen, zoals oplossingen voor hemelwaterafvoer en -opslag dragen hieraan bij.

Als partners zorgen we voor een uitgebreid assortiment aan advies en producten die bijdragen aan een mooie en functionele buitenruimte met aandacht voor de gebruiker. Wat is het doel van het aan te leggen of te renoveren plein, wat wil de opdrachtgever dat de bezoeker daar doet en ervaart? Met onze producten en oplossingen hebben we invloed op de sfeer, de beleving en de temperatuur.

Het Plein is zich ervan bewust dat een mooie, inclusieve en biodiverse buitenruimte bijdraagt aan de leefbaarheid en het welzijn van de mensen. Daarom streven we ernaar om alleen duurzame materialen te gebruiken die lang meegaan en minimale impact hebben op het milieu. Dit betekent dat we materialen selecteren die bijvoorbeeld circulair zijn en weinig onderhoud vereisen.