5 vragen aan: Roos Kuiters - NVTL

5 vragen aan: Roos Kuiters

Details

5 vragen aan is een rubriek op de NVTL.nl en in nieuwsbrief Het Kanaal. We laten leden aan het woord. Leden die al jaren lid zijn, nieuwe leden, studentleden en bureauleden. Wil je ook meedoen of iemand voordragen? Dat kan, want we zijn altijd op zoek naar nieuwe inspirerende verhalen! Stuur een mail.

Tue 23 April 2024

Wie ben je en wat doe je?
Ik ben Roos Kuiters (31) ecologisch landschapsontwerper bij Faunus Nature Creations. Al bijna 10 jaar zet ik mij in voor de Nederlandse ecologie waarvan 7 jaar bij Faunus. Ik vind het erg belangrijk om op dagelijkse basis mijn steentje bij te dragen aan de biodiversiteit. In het begin van mijn carrière was ik vooral actief als ecoloog en bezig met ecologisch onderzoek. Dit heeft een hele waardevolle basis gelegd. De afgelopen jaren zet ik mij vooral in voor de ecologie bij ruimtelijke ontwikkelingen. In 2021 ben ik gestart met de deeltijd studie Tuin- en Landschapsinrichting om een brug te slaan tussen ecologie en ruimtelijke inrichting. Ik zie dat er namelijk in het stedelijk gebied veel kansen liggen. Met behulp van de juiste landschapsinrichting kun je netwerken creëren, verbinden en natuur meer faciliteren waardoor deze minder kwetsbaar wordt. Maar ook de natuur dichter bij de mens brengen, voor beleving en welzijn, daar wordt iedereen beter van.

Hoe draagt Faunus Nature Creations bij aan een natuurinclusieve leefomgeving?
Faunus Nature Creations is een ecologisch ontwerpbureau. Wij maken ontwerpen, realiseren en verkopen faunavoorzieningen. Denk aan faunatorens, vleermuistorens, insectenhotels of faunatillen maar ook aan nestkasten en maatwerk van voorzieningen in bestaande bouw. Daarnaast houden wij ons ook bezig met natuurinclusieve inrichtingsplannen. Denk aan de inrichting van groene bedrijventerreinen. Ook bij nieuwbouwprojecten zijn wij betrokken waar wij de buitenruimte ontwerpen met oog voor de ecologie. Ons team bestaat uit ontwerpers, ecologen en bouwkundigen die allen de biodiversiteit willen stimuleren in de openbare ruimte. Bij al onze ontwerpen en realisaties gaan wij voor functionaliteit, kwaliteit, duurzaamheid en creativiteit.

Wat is jouw rol als landschapsontwerper binnen een ecologisch ontwerpbureau?
Binnen het ontwerpbureau denk ik mee over het toepassen van ecologische maatregelen bij projecten. Mijn rol binnen projecten is kijken naar welke doelsoorten welke maatregelen nodig hebben. Hierbij kijken wij altijd naar de verspreiding van diersoorten en toepassing van de 4V’s: voedsel, veiligheid, voortplanting en verbinding. Tegenwoordig zijn het eigenlijk 5 V’s, namelijk variatie is ook erg belangrijk.

Zeker in kader van klimaatsverandering waarin dieren alternatieven moeten hebben in extreme droge-, natte-, warme- of koude tijden. Als ontwerper kijk ik naar meekoppelkansen om zowel de ecologie als andere functies in ontwerpen mee te nemen. Ik zal twee voorbeelden noemen. Het toepassen van wadi’s bijvoorbeeld, een maatregel waar ecologie en waterberging mooi mee gecombineerd kunnen worden. Daarnaast het toepassen van heggen, een cultuurhistorisch landschapselement heel waardevol voor ecologie, zorgt voor een betere bodemdoorlaatbaarheid van terreinen en geschikt als opslag van CO2. Ten slotte, geef ik als ontwerper ook workshops in kader van natuurinclusief ontwikkelen waarbij je concrete handvatten krijgt hoe ecologie en biodiversiteit toe te passen binnen ontwerpprojecten.

Samen met de gemeente zijn jullie een project gestart over het monitoren van biodiversiteit in bermen. Kun je daar iets meer over vertellen?
Voor gemeente Wageningen gaan wij monitoren of het beheer wat zij hebben toegepast om gebieden geschikter te maken voor vlinders en andere insecten werkt. Hierbij monitoren wij 10 van deze plekken en vergelijken het aantal soorten dat we tegenkomen met 10 plekken waar geen maatregelen zijn getroffen. Zo kunnen we zien wat voor impact bepaalde beheermaatregelen hebben.

Waar droom je van?
Ik droom van een wereld waar mensen én dieren duurzaam samenleven. Mensen inspireren en enthousiasmeren voor biodiversiteit, dat is mijn doel. Daarbij vind ik het belangrijk om altijd te kijken naar kansen en mogelijkheden. Door middel van ecologische landschapsinrichting hoop ik een bijdrage te leveren aan een gezondere leefomgeving.