Adriaan Geuze nieuwe ontwerphoogleraar Landschapsarchitectuur bij de faculteit Bouwkunde aan de TU Delft - NVTL

Adriaan Geuze nieuwe ontwerphoogleraar Landschapsarchitectuur bij de faculteit Bouwkunde aan de TU Delft

Mon 28 February 2022

“Landschapsarchitectuur is een ingenieurstraditie”
Landschapsarchitectuur is méér dan het ontwerpen van parken en pleinen, het is een ingenieurstraditie, betoogt Adriaan Geuze, landschapsarchitect en oprichter van West 8. Als nieuwe ontwerphoogleraar Landschapsarchitectuur bij de faculteit Bouwkunde aan de TU Delft ziet hij kansen om landschapsarchitectuur in te zetten in een cross-over met de andere Delftse domeinen. “Zo kunnen we werken aan complexe en dringende lange termijn opgaves zoals klimaatadaptatie, woningbouw, de energietransitie en de herijking van de landbouw.” stelt Geuze.

Systemisch kijken
De uitdagingen waar Nederland voor staat zijn groot en complex. Zo worstelen we met de energietransitie en het woningtekort. Maar willen we wel het hele land vol zetten met zonnecellen en windmolens, ten koste van vruchtbare landbouwgrond en het mooie uitzicht? En waar moeten die woningen worden bijgebouwd – in de bestaande stad of op nieuwe locaties met nieuwe infrastructuur? “Dit soort weerbarstige vragen zijn niet zomaar te beantwoorden, zonder er systemisch naar te kijken,” aldus Geuze. “De TU Delft en de faculteit Bouwkunde zijn de uitgelezen plaats om aan dit soort vraagstukken te werken. Niet vanuit procedures, maar juist vanuit de ingenieurstraditie gebaseerd op kennis en feiten, met interessante, haalbare voorstellen voor de toekomst.”

Landschapsarchitectuur is bij uitstek het vakgebied waar syntheses voor die complexe vraagstukken kunnen worden gemaakt. Geuze: “Landschapsarchitectuur draait altijd om interventies in een bestaand landschap. Dat vraagt om brede inhoudelijke kennis en vakmanschap.” Die brede kijk op het vakgebied is terug te zien in het gevarieerde oeuvre dat Geuze de afgelopen 35 jaar opbouwde. In 1987 studeerde hij als landbouwkundig ingenieur af aan de Wageningen Universiteit en richtte West 8 op. Aan dit ontwerpbureau voor stedenbouwkundig ontwerp, landschapsarchitectuur en infrastructuur geeft hij nog steeds leiding.

Ingenieurstraditie profileren en etaleren
Als ontwerphoogleraar ziet Geuze kansen om de ingenieurstraditie van land maken beter te profileren en etaleren. Hij wil nieuwe kennis ontwikkelen met studenten en onderzoekers. “Ik kan me goed voorstellen dat studenten van bijvoorbeeld Bouwkunde, Werktuigbouwkunde en Civiele Techniek en Geowetenschappen samen authentieke ideeën kunnen opwerpen voor oplossingen die met ontwerpend onderzoek kunnen worden getest.”

Hoogleraar Eric Luiten van de faculteit Bouwkunde vult aan: “De faculteit en de sectie Landschapsarchitectuur zijn erg blij met de komst van Adriaan Geuze als ontwerphoogleraar, omdat zijn internationaal vermaarde werk een belangrijke referentie is voor de staf en voor de studenten.” Die kennis wil Geuze verder inzetten om ook te praten over ontwerp. “Bouwkunde in Delft is een grote faculteit, met het voordeel dat er vele opvattingen voorhanden zijn. Het mooie is dat spectrum voor het voetlicht te brengen, zodat studenten hun eigen standpunt kunnen vormen.”

Meer informatie
Lees het volledige interview met ontwerphoogleraar Adriaan Geuze dat de faculteit Bouwkunde met hem had naar aanleiding van zijn aanstelling als ontwerphoogleraar Landschapsarchitectuur.

Ook meer informatie op de hooglerarenpagina van Adriaan Geuze en de sectie Landschapsarchitectuur.

Adriaan Geuze start per 1 maart 2022.