Anne Schroën per 1 februari 2024 benoemd als directeur BNA - NVTL

Anne Schroën per 1 februari 2024 benoemd als directeur BNA

Wed 31 January 2024

Het bestuur van de BNA is verheugd om aan te kondigen dat Anne Schroën per 1 februari a.s. zal aantreden als directeur van BNA.

Met grote kwesties zoals klimaat, duurzaamheid, technologische innovatie en veranderende behoeften van stedelijke ontwikkeling hecht het bestuur eraan dat BNA haar prominente positie krachtig blijft ontwikkelen. Architecten zijn van doorslaggevende betekenis om overstijgende belangen te bewaken, projecten haalbaar te maken en uitvoering zeker te stellen. BNA dient deze leidende positie vast te houden en uit te breiden.

Anne Schroën (1972) beschikt over ruime bestuurlijke ervaring in politiek Den Haag en Brussel. Eerder werkte zij als directeur van de Koninklijke Boekverkopersbond U.A. en als directeur-bestuurder van de Nederlandse Boekenbon BV. Gedurende de Covid-crisis trad zij op als boegbeeld van de sector en bereikte een specifiek steunplan voor de boekhandels. Daarvoor was zij, onder meer, als commercieel directeur werkzaam voor De Bezige Bij, een van de meest toonaangevende uitgeefhuizen van Nederland. Hier was zij verantwoordelijk voor financiën, commerciële strategie en marketing en vertegenwoordigde de belangen van tal van schrijvers.

Als directeur zal Anne Schroën de koers van BNA verder vormgeven en ten uitvoer brengen. In die rol zal zij ook leidinggeven aan het bureau. Ook zal zij, met het bureau, in belangrijke mate bijdragen aan beleidsvorming en -uitvoering en het gezicht van de vereniging vormen naar de stakeholders.

Quote (waarnemend) bestuursvoorzitter Jeroen de Willigen: ‘Anne Schroën komt als geroepen, de BNA heeft een directeur nodig die een krachtige lobby voert en tegelijkertijd de BNA verder ontwikkelt tot een sterke, inclusieve vereniging. Architecten leveren een grote bijdrage in het oplossen van maatschappelijke opgaven als woningcrisis en het klimaatvraagstuk, en het is van het grootste belang dat de BNA kan werken aan de condities voor architecten om hun werk goed te doen. Het bestuur van de BNA is unaniem overtuigd dat Anne dat met al haar ervaring, professionaliteit en enthousiasme, samen met de bureaumedewerkers, voor elkaar gaat krijgen.

Quote Anne Schroën: ‘Nederland heeft te maken met grote maatschappelijke vraagstukken in de bouw. De architecten in Nederland kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de oplossing van deze vraagstukken. De urgentie is hoog, want ook architecten voelen deze ontwikkelingen aan den lijve. Ik zie het talent en vernuft in deze sector en beschouw het als een voorrecht om daar een bijdrage aan te gaan leveren. Ik kijk met energie en vertrouwen naar de toekomst van BNA.’