Landschapstalenten gezocht voor de Landschapsprijs 2022 - NVTL

Landschapstalenten gezocht voor de Landschapsprijs 2022

Mon 21 March 2022

In 2022 start de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) met de organisatie en uitreiking van de Landschapstalentprijs. De prijs is bedoeld voor jonge erfgoedprofessionals werkzaam op het gebied van landschap, ontwerp en ruimtelijke ordening in Nederland. Naast deze prijs organiseert de RCE sinds 2014 de Monumententalentprijs, sinds 2017 de Museumtalentprijs en sinds 2020 de Archeologietalentprijs.

De RCE verzorgt de uitvoering van deze stimuleringsprijs voor jong talent in opdracht van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De prijs bevordert de verbinding tussen generaties in de erfgoedlandschapssector en genereert positieve (publicitaire) aandacht voor dit domein in het algemeen en voor de ontwikkeling van jonge professionals in het bijzonder.

Drie finalisten ontvangen een geldprijs voor een zelf in te vullen ontwikkeltraject. De winnaar ontvangt €3.000 en de twee andere finalisten elk €1.000. De prijsuitreiking vindt plaats tijdens het Landschapssymposium van Staatsbosbeheer in juni 2022.

Criteria

  • Genomineerde is jonger dan 32 jaar op het moment van uitreiking van de prijs.
  • Besteedt in het werkpakket een groot deel van de tijd aan landschappen en is op een professionele manier met landschap, ontwerp en/of ruimtelijke ordening bezig.
  • Legt op innovatieve wijze verbinding tussen meerdere werkvelden, zoals bedrijfsleven, wetenschap, maatschappij, onderwijs, etc.
  • Heeft de ambitie om deel te nemen aan een (betaald) persoonlijk ontwikkelingstraject.
  • Is betaald werkzaam in het Nederlandse landschapsdomein, in loondienst of als zelfstandige.
  • Heeft visie op het inzetten van vernieuwende presentatiewijzen om de toegankelijkheid van erfgoedlandschappen voor een breder of nieuw publiek te vergroten.

Deelname
Kandidaten kunnen door directeuren of leidinggevenden worden voorgedragen via dit formulier. Ook is het mogelijk voor een kandidaat om zichzelf in te schrijven. In dit geval wordt gevraagd twee referenties toe te voegen. Inschrijven is mogelijk tot en met 12 mei 2022.

Juryleden
De jury van de Landschapstalentprijs bestaat uit:

Arjan de Zeeuw, juryvoorzitter en directeur Kennis & Advies RCE

Ben Kuipers, Landschapsarchitect en voorzitter NVTL

Elyze Storms-Smeets, Historisch geograaf, docent Wageningen University & Research

Sylvo Thijsen, directeur Staatsbosbeheer

Theo Spek, Hoogleraar Landschapsgeschiedenis, Rijksuniversiteit Groningen

Meer info