Merwede: in de autovrije wijk komen biodiversiteit en mensen op de eerste plaats - NVTL

Merwede: in de autovrije wijk komen biodiversiteit en mensen op de eerste plaats

Vogelvlucht van Merwede langs het Merwedekanaal, LOLA Landscape Architects
Tue 23 May 2023

Hoe ziet de openbare ruimte eruit zonder auto’s? In het voorlopig ontwerp voor de openbare ruimte van Merwede, het nieuwste stadsdeel van Utrecht, is het uitgangspunt groen. Verharding is alleen daar waar nodig, waardoor het een uitzonderlijk groene wijk wordt. Als één van de grootste autovrije binnenstedelijke ontwikkelingen van Nederland is er veel meer ruimte voor biodiversiteit, vergroening en sociale activiteiten, in plaats van wegen, parkeerplekken en kruisingen. De ruimteclaim van de auto is groot in de stad. In Merwede benut LOLA deze ruimte voor natuur, mensen en waterberging en maken we een stadsnatuurgebied midden in Utrecht. Met het gezoem van bijen, het geritsel van een egel en het getjilp van de huismus waan je je in Merwede in de natuur. De natuurlijke en groene buitenruimte van Merwede bestaat uit speelse buurtpleinen, unieke binnentuinen, het lineaire oeverpark Merwede, de Europalaan en de meanderende dwaalsporen voor voetganger en fietser.

Brigitta van Weeren, LOLA Landscape Architects: “Wat Merwede bijzonder maakt is de schaal waarop we natuurinclusief ontwerp, klimaatadaptatie en sociaal ontwerp in de stad implementeren. We benaderen de openbare ruimte niet enkel als een verzameling straten, pleinen en parken, maar als een stadsnatuurgebied dat een gezonde leefomgeving creëert voor dieren en mensen in de stad.” De toekomst van de stad ligt verankerd in de natuur. Omdat natuur een voorwaarde is voor gezond stedelijk leven, wordt het Utrechtse stadsdeel Merwede een unieke natuurinclusieve wijk waar veel nadruk ligt op biodiversiteit. Merwede wordt een wijk met een hoge dichtheid, met in totaal 6.000 woningen op 24 hectare in het zuidwesten van Utrecht. Voldoende kwalitatieve groene ruimtes zijn daarom van groot belang. In Merwede steven we naar een rijkdom en diversiteit aan soorten. De ‘Merwedebiotoop’ is een aaneenschakeling van verschillende ecotopen die gekoppeld zijn aan de doelsoorten; de egel, de bittervoorn, de citroenvlinder, de klokjesbij, de vleermuis en kleine zangvogels zoals de huismus. Het gaat daarbij om het creëren van de juiste omstandigheden zoals zonlicht, vegetatie, wind en bodemkwaliteit.
Voor het landschapsontwerp werkt LOLA Landscape Architects samen met onder andere gemeente Utrecht, Bureau Stadsnatuur, MOVE Mobility en BURA. Centraal staat het maximaal inzetten op de stadsnatuur en ontmoetingsplekken in een autovrije openbare ruimte die prioriteit geeft aan voetgangers en fietsers. Merwede moet zo een uitnodigende, groene en levendige openbare ruimte worden.

Vergelijking tussen hoe een autogerichte straat versus een autovrije zone eruit zou zien, LOLA Landscape Architects

PROJECT INFO
Project naam: Landschapsontwerp Merwede
Locatie: Utrecht, Nederland
Omvang: 24 ha
Ontwerp: 2022-2023
Opdrachtgever: Gemeente Utrecht
I.s.m: Bureau Stadsnatuur, MOVE Mobility AM, Boelens de Gruyter, BPD,
Greystar, G&S, Vastgoed, Janssen de Jong, Lingotto, Round Hill
Capital, 3T Vastgoed, Synchroon
Stedenbouwkundig plan: BURA

Het dwaalspoor als meanderende langzaam verkeer routes door het gebied, LOLA Landscape Architects

OVER LOLA LANDSCAPE ARCHITECTS
LOLA Landscape Architects bestudeert en ontwerpt ruimtelijke overgangen van LAndscapes. Met doordachte ideeën en gerichte ingrepen wil LOLA sublieme plekken ontwerpen die mooi, verrassend en bloeiend zijn. Het toevoegen van unieke en gedenkwaardige ervaringen staat centraal in al hun projecten. LOLA is in 2006 opgericht door landschapsarchitecten Eric-Jan Pleijster, Cees van der Veeken en Peter Veenstra. In het bureau werkt een team van meer dan 40 mensen, variërend van landschapsarchitecten tot architecten en stedenbouwkundigen. Als ontwerpers met een integrale aanpak van projecten werkt LOLA voortdurend samen met andere bureaus en instellingen met specifieke kennis en ervaring. LOLA heeft zijn hoofdkantoor in Rotterdam en een tweede kantoor in Shenzhen, China. LOLA werkt wereldwijd aan projecten voor overheden, provincies, gemeenten, niet gouvernementele organisaties en projectontwikkelaars. LOLA gelooft in een combinatie van continu onderzoek, experimenteren en ontwerpen. Het bureau hanteert een optimistische en conceptuele benadering van landschappen in transitie en hebben een fascinatie voor nieuwe ruimtelijke fenomenen, zowel in het stadscentrum, aan de randen van de stad als op het platteland. LOLA koppelt kennis van landschappen en grootschalige ecosystemen aan hedendaagse ideeën over mensen, ruimte en natuur. LOLA ontwerpt openbare ruimten zoals parken en pleinen, werkt aan herinrichtingsplannen in de stad en op het platteland en ontwikkelt landschappelijke transformatiestrategieën en ruimtelijk onderzoek. LOLA’s projecten worden internationaal gebouwd en/of gepubliceerd. Voor haar oeuvre ontving LOLA prijzen als de Rotterdam-Maaskantprijs voor Jonge Architecten en de TOPOS Landschapsprijs, daarnaast zijn projecten in binnen-en buitenland met prijzen beloond. Lees meer over de actuele projecten van LOLA Landscape Architects op www.lola.land