Online tentoonstelling SPONSLAND - NVTL

Online tentoonstelling SPONSLAND

Waddenkust: Eetbare kust FLUX

Details

Online tentoonstelling SPONSLAND

Tue 2 February 2021

Hoe past Noord-Nederland zich aan aan een veranderend klimaat? Hoe ziet ons landschap er uit over 100 jaar? Negen ontwerpbureaus uit binnen- en buitenland ontwierpen een plan. De resultaten zijn te zien in de online tentoonstelling SPONSLAND.

Op 25 en 26 januari 2021 was Nederland het gastland voor de internationale klimaattop, de Climate Adaptation Summit 2021 (CAS 2021). Deze online klimaattop was gericht op het vinden van oplossingen om ons aan te passen aan de effecten van klimaatverandering, zoals extreme buien, droogte, hitte en een stijgende zeespiegel. In Groningen liggen oplossingen binnen handbereik.

De afgelopen 8 maanden werkten negen ontwerpteams, waaronder drie NVTL bureaus, aan klimaatopgaven in Groningen. Elk team kreeg een eigen gebied of locatie toegewezen en kwam met oplossingen om water beter vast te houden en inwoners te wapenen tegen zeespiegelstijging, hitte en droogte. Onder curatorschap van landschapsarchitecten Yttje Feddes en Peter Veenstra ontwierpen zij het Groningen van 2120.

In een ruimtelijke uitsnede tussen het Drents Plateau en Schiermonnikoog, waar ook de stad Groningen in ligt, gingen de ontwerpteams aan de slag. In deze strip komen alle klimaatopgaven van de lage landen in een notendop samen, van regenwateroverlast en hittestress in de steden tot verzilting en kustverdediging in het landelijk gebied. De oplossingen verbeelden een nieuw perspectief, waarin landbouw en natuur verenigd worden en de steden vertragen en vergroenen. Een perspectief dat inspirerend is voor andere steden en delta’s, en dat laat zien hoe onmisbaar de rol van ruimtelijk ontwerp is om ons én aan te passen aan de klimaatverandering én die verandering af te remmen.

De lessen uit de 9 Groningse ontwerpen zijn generiek gemaakt en gebundeld in een ontwerp manifest om ontwerpers wereldwijd te inspireren met klimaatadaptieve oplossingen. Het Manifest bestaat uit 10 principes voor een klimaatbestendig ontwerp en wordt, naast de curatoren en de ontwerpbureaus, gesteund door Henk Ovink, Watergezant van Nederland en George Brugmans, bestuurder-directeur van de Internationale Architectuur Biennale Rotterdam.

Minister Cora van Nieuwenhuizen heeft het manifest in ontvangst genomen en de bevindingen gedeeld tijdens de internationale summit.

Deelnemende bureaus: Agence TER, Bureau B+B, FLUX, LAMA, LIST, MORE landscape, Hanze University of Applied Science, Tredje Natur, West 8