OPROEP GEBIEDSAANMELDINGEN LANDSCHAPSTRIENNALE 2026 - NVTL

OPROEP GEBIEDSAANMELDINGEN LANDSCHAPSTRIENNALE 2026

Mon 16 January 2023

Wie wordt de gastregio van de 7e Landschapstriënnale? 

Elke drie jaar wordt de Landschapstriënnale ergens in Nederland georganiseerd. De Landschapstriënnale 2023 – Dynamische Waddendelta vindt aankomende september plaats. Voor de volgende editie van de Landschapstriënnale, in 2026, kunnen regio’s en gebieden zich nu aanmelden.

Welke regio wordt de gastlocatie van de Landschapstriënnale 2026?

Het doel van de 7e Landschapstriënnale is het bewustzijn van de waarden die in het cultuurlandschap van vroeger, nu en later zijn verankerd te versterken. En ook de betrokkenheid daarmee van boeren, burgers, bestuurders, beheerders en bedrijven, te vergroten. Met elkaar richten we ons op de vraag hoe onze leefomgeving er de komende decennia gaat uitzien. Wat zijn de drijvende krachten achter de veranderingen in het landschap?

Welke inspanning mogen we van overheid, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en van burgers verwachten? En vinden onze kinderen het Nederlandse landschap straks ook nog leefbaar?

De Landschapstriënnale stimuleert het gesprek tussen belanghebbenden onderling en tussen belangstellenden en professionals over de kansen en de oplossingen voor het landschap van de toekomst. Regio’s worden uitgenodigd uit zich kandidaat te stellen als gastlocatie en initiator van de Landschapstriënnale 2026.

Geïnteresseerde regio’s kunnen de oproep via dit formulier aanvragen: https://landschapstriennale.com/aanvraagformulier-oproep-landschapstriennale-2026/