Project 'Woontuinen' voor niet-gehechte jongeren - NVTL

Project ‘Woontuinen’ voor niet-gehechte jongeren

Wed 17 March 2021

In april 2020 schreef het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie de open oproep Nieuwe woonconcepten dak- en thuisloze jongeren uit. De adviescommissie selecteerde vijf projecten, waaronder het project ‘Woontuinen’ van team Site Practice, Studio Makkink en Bey en NVTL bureaulid Le Far West.

Het team gebruikt in plaats van de stagmatiserende term ‘dakloze jongeren’ liever ‘niet-gehechte jongeren’, vanwege het gebrek aan sociaal netwerk wat hen typeert. In dit project Woontuinen staat de tuin als sociaal aspect van wonen centraal. Tuinen geven rust, ruimte, vermaak en werk en zijn sterk verbonden met het essentiële idee van wat ‘thuis’ is, zo constateren de ontwerpers en architecten van Site Practice en Makkink & Bey en de landschapsarchitectenbureau Le Far West. Zij onderzoeken het concept van een gemeenschappelijke ‘woontuin’ die dakloze jongeren ondersteunt bij het vinden van woonruimte. Een plek voor de jongeren om zich thuis te voelen en tot rust te komen. Door de tuin als integraal onderdeel van het sociale weefsel van de buurt te ontwikkelen, kunnen jongeren hun sociale netwerk en vangnet uitbreiden. Daarnaast kunnen zij samen met hulpinstanties en gemeente een rol spelen in het beheer van de tuin en daarmee hun vaardigheden ontwikkelen. Zo wordt bijgedragen aan noodzakelijke vergroening en vinden dak- en thuisloze jongeren de ruimte om met de natuur ook hun toekomstperspectief te laten groeien. Het ontwerpteam stelt voor samen met jongeren en instanties aan de slag te gaan in een testtuin. Onderzocht wordt tevens hoe de uitkomsten van dit participatieve ontwerponderzoek kunnen worden ingezet voor een opschaling van het project naar een netwerk van woontuinen door de hele stad en in andere steden.