Stimuleringsfonds Creatieve Industrie: nieuwe voucherregeling Ruimtelijk Ontwerp - NVTL

Stimuleringsfonds Creatieve Industrie: nieuwe voucherregeling Ruimtelijk Ontwerp

Details

Klik hier om naar de Voucherregeling Ruimtelijk Ontwerp te gaan.

Tue 20 April 2021

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie is op 1 april 2021 gestart met de Voucherregeling Ruimtelijk Ontwerp. Met deze regeling kunnen overheden en (semi)publieke organisaties een opdracht verlenen aan ontwerpende onderzoekers voor het verkennen van de ruimtelijke opgaven van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). Het fonds verstrekt in totaal circa 200 innovatievouchers variërend van €10.000 – €30.0000 om deze extra ontwerpkracht in te schakelen.

De Nationale Omgevingsvisie (NOVI) heeft tot doel de grote transitieopgaven waar wij als land voor staan op een goede manier vorm en invulling te geven. Op diverse beleidsterreinen zijn grote ambities geformuleerd die allemaal een plek in de ruimte moeten krijgen. In Nederland is die ruimte echter beperkt wat het belangrijk maakt om goed over de inrichting van onze toekomstige leefomgeving na te denken, hierin slimme combinaties en scherpe keuzes te maken en ook beter samen te werken.

Daarom heeft het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie de Voucherregeling Ruimtelijk Ontwerp gelanceerd. Deze regeling biedt ruimte aan circa 200 innovatievouchers, waarmee overheden en (semi)publieke organisaties extra ontwerpkracht kunnen inschakelen bij het verkennen en versterken van hun beleid. Met de vouchers kunnen zij een opdracht verstrekken aan ontwerpers voor een ontwerpend onderzoek naar de lokale consequenties van die grote opgaven en samen met belanghebbende partijen tot nieuwe inzichten komen. Met de innovatievouchers biedt het fonds financiële ondersteuning voor projecten van 1-3 maanden ter waarde van €10.000 – €30.000­ incl. BTW.

In 2021 schrijft het Stimuleringsfonds twee reeksen van vier open oproepen uit, die inhoudelijk aansluiten bij de vier themalijnen van de NOVI, te weten:

  • ‘Vitale steden en dorpen #1’ (april – juni 2021)
  • ‘Duurzame economie en ruimte #2’ (mei – juli 2021)
  • ‘Ruimte voor klimaat en energie #3’ (juni – augustus 2021)
  • ‘Toekomstbestendig landelijk gebied #4’ (juli – september 2021)

In het najaar van 2021 worden deze vier oproepen nog eens herhaald.

Naast de financiële ondersteuning ondersteunt het fonds de projecten ook inhoudelijk. Zo stimuleert ze kennisuitwisseling tussen de projecten door middel van diverse bijeenkomsten, waarin hun voortgang wordt besproken en lessen gedeeld, en kan men verdiepende lezingen volgen. Organisaties die nog weinig ervaring hebben met ontwerpend onderzoek, kunnen hier zo op een laagdrempelige manier kennis mee maken. Met deze regeling wil het Stimuleringsfonds het ruimtelijke beleid op alle schaalniveaus met elkaar verbinden, de positie van ontwerp daarin versterken en het opdrachtgeverschap voor ontwerpend onderzoek bevorderen.

Interesse?
Bekijk hier de huidige Open Oproep Vitale steden en dorpen of mail of bel met het projectteam Voucherregeling Ruimtelijk Ontwerp: voucherregeling@stimuleringsfonds.nl, 010 4361600.

Op de hoogte blijven?
Ben je geïnteresseerd in de resultaten en inzichten uit deze voucherregeling? En blijft u graag op de hoogte van verdiepende lezingen, masterclasses en werkbijeenkomsten in het gelijknamige actieprogramma? Schrijf je dan hier in voor de nieuwsbrief ‘De nieuwe ruimte’.

Lancering tweede oproep
De tweede Open Oproep Duurzame economie en ruimte wordt 30 april om 11.00 uur gelanceerd tijdens een rondetafelgesprek dat wordt uitgezonden vanuit Pakhuis de Zwijger. Experts vanuit academisch onderzoek, de ontwerpwereld en gemeenten verkennen hier hoe we beter kunnen ontwerpen aan een duurzame economie. Bekijk deze pagina voor meer informatie en om live mee te kijken.