Terugkijken Symposium Landschap Verbindt - RCE en Staatsbosbeheer - NVTL

Terugkijken Symposium Landschap Verbindt – RCE en Staatsbosbeheer

Mon 11 July 2022

Nederland staat voor een grote landschappelijke opgave. Nieuwe woonlandschappen, de stikstofproblematiek, duurzame voedsel-en energievoorziening hebben effect op de wijze waarop we de huidige landbouw en natuur in ons land willen laten samenwerken. Klimaat en energiedoelstellingen hebben een groot ruimtelijk effect, zowel in mitigatie als in adaptatie. Eén van de oplossingen ziet men in de aanleg van nieuwe bossen en landschappelijke beplantingen.

Hoe geven we het nieuwe landschappelijk raamwerk vorm? Hoe bundelen we daarbinnen ruimtelijke opgaven? Welke lessen kunnen we leren, welke inspiratie is te vinden in onze geschiedenis? Tijdens het symposium Landschap Verbindt deelden we kennis met elkaar en zochten we antwoorden op deze vragen.