Zaaien.. of niet zaaien? - NVTL

Zaaien.. of niet zaaien?

Thu 16 December 2021

Tijdens het symposium Biodiversiteit en Leefgebieden 2021 gingen 3 groene mensen met elkaar in discussie over inzaaien. Hieronder gedeelde tips die toepasbaar zijn voor iedereen.

Vanuit FLORON wordt gepleit voor zo min mogelijk inzaaien, De Vlinderstichting zaait plaatselijk en met beleid en Cruydthoeck zorgt voor echt goede zaden en de bijbehorende kennis. Hoewel de nadruk in de standpunten natuurlijk verschilde, waren ze het alle drie over aardig wat stellingen wel eens. Hier de gedeelde tips uit de discussie;
– liever niet zaaien, tenzij..
– vooral niet als de vegetatie al waardevol is
– in bebouwd gebied liever dan in het buitengebied

– zaai met een regionaal (genetisch) inheems mengsel van algemene soorten
– zaai in het najaar en niet te dicht
– start direct met het juiste beheer

Een zadenleverancier geeft ook aan dat er teveel gezaaid kan worden en FLORON geeft toe dat zaaien ook wel een meerwaarde kan hebben.
Helaas was iedereen het er over eens; er wordt te vaak niet goed gezaaid!

Voor meer informatie zoek op FLORON, themanummer inzaaien of klik hier.

Ook op de websites van De Vlinderstichting en Cruydthoeck is veel informatie te vinden over dit onderwerp.