+ Toelichting bureaulijst

De NVTL brengt ruim 180 adviesbureaus voor Tuin- en landschapsarchitectuur en Tuin- en landschapsontwerp samen. De NVTL verenigt hiermee een groot deel van het vakgebied. Dé plek om een vakbekwame en professionele adviseur te vinden voor uw project!

 

Alle bij de NVTL aangesloten bureaus zijn te vinden op onderstaande bureaulijst. Door op een naam te klikken kunt u de portfolio en profielen van het desbetreffende bureau bekijken.

 

Op de lijst komen twee typen bureaus voor: bureaus voor Tuin- en landschapsarchitectuur en bureaus voor Tuin- en landschapsontwerp. Dit laatste type bureau is aangemerkt met een *

 

Wat is het verschil tussen een Tuin- en Landschapsarchitect en Tuin- en Landschapsontwerper?

  • Een Tuin- en Landschapsarchitect heeft een master landschapsarchitectuur afgerond op een universiteit, sinds 2015 inclusief een beroepservaringsperiode van 2 jaar (in Nederland Wageningen UR en TU Delft) of een academie van bouwkunst (AHK Amsterdam). In Nederland is sinds 1988 sprake van titelbescherming. Alleen personen die staan ingeschreven in het architectenregister mogen in Nederland de titel voeren van Tuin- en Landschapsarchitect. Voor meer informatie hierover zie ook de website van het Bureau Architectenregister.
    Over het algemeen kan gezegd worden dat een Tuin- en Landschapsarchitect geacht wordt complexe ruimtelijke ontwerpvragen op verschillende abstractie- en schaalniveaus op te lossen: van tuin tot regio;

 

  • Een Tuin- en Landschapsontwerper heeft veelal een bachelor opleiding tuin- en landschapsinrichting of ruimtelijk ontwerp op HBO – niveau afgerond (in Nederland o.a. Hogeschool VHL Velp, HAS Hogeschool Den Bosch en HKU Utrecht).
    Hoofdzakelijk houden Tuin- en Landschapsontwerpers zich bezig met concrete ontwerpopgaven op de kleinere en middelschaal: van tuin tot park.

 

Alle bureauleden zijn gehouden aan de gedragsregels van de NVTL waarin onder meer eisen gesteld worden aan deskundigheid, onafhankelijkheid en verantwoordelijkheid richting opdrachtgever, collega’s en maatschappij. De NVTL ondersteunt de bureauleden vakinhoudelijk, waardoor hun vakbekwaamheid op niveau blijft. Wij gaan er dus vanuit dat u door onze bureauleden adequaat en professioneel bediend wordt.

 

Mocht u als opdrachtgever van mening zijn dat uw adviseur zich niet houdt aan de gedragsregels, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van de NVTL (zie ook: Reglement_voor_de_Ereraad)