Bureauleden op kaart - NVTL

Bureauleden op kaart

Filteren

Hier vind je alle bij de NVTL aangesloten bureaus, onderwijsinstellingen en gemeenten met vakbekwame en professionele adviseurs voor jouw project. De NVTL vertegenwoordigt ruim 170 adviesbureaus voor tuin- en landschapsarchitectuur en tuinontwerp. Klik hier voor de lijst met Bureauleden op Naam.

Tuin- en Landschapsarchitect

Een tuinarchitect of tuin- en landschapsarchitect heeft een master landschapsarchitectuur afgerond op een Universiteit met daarna een beroepservaringsperiode van 2 jaar. Of de master aan de Academie voor Bouwkunst in Amsterdam doorlopen.

Titelbescherming Architectenregister

De Wet op de architectentitel (WAT) regelt een systeem van titelbescherming door de instelling van een architectenregister. Het systeem van titelbescherming houdt in dat alleen degene die als architect, stedenbouwkundige, tuin- en landschapsarchitect of interieurarchitect staat ingeschreven in het architectenregister, de betreffende titel mag voeren.

Tuin- en Landschapsontwerper

Een tuinontwerper heeft in de meeste gevallen een opleiding tuin- en landschapsinrichting of ruimtelijk ontwerp op HBO niveau afgerond (Van HAll/Larenstein, HAS Den Bosch en HKU Utrecht). Tuinontwerpers richten zich op tuinprojecten en beplantingsplannen op de kleine tot grote schaal voor particulieren.

Kwaliteitsgarantie
Alle bureauleden zijn gehouden aan de gedragsregels van de NVTL waarin onder meer eisen gesteld worden aan deskundigheid, onafhankelijkheid en verantwoordelijkheid richting opdrachtgever, collega’s en maatschappij.
De NVTL ondersteunt de bureauleden vakinhoudelijk, waardoor hun vakbekwaamheid op niveau blijft. Hierdoor hebt u het vertrouwen dat u door onze bureauleden adequaat en professioneel bediend wordt.

Mocht u als opdrachtgever van mening zijn dat uw adviseur zich niet houdt aan de gedragsregels, dan kunt u contact opnemen met ons.