Nationaal - NVTL

Nationaal

De NVTL is aanspreekpunt voor de belangenbehartiging van de Nederlandse tuin- en landschapsarchitectuur.
Daarom nemen we actief deel in díe netwerken die zich inzetten voor de kwaliteitsbewaking en bekendheid van het vak. Hieronder een overzicht van ons netwerk in Nederland.