Onderwijs - NVTL

Onderwijs

Wil jij plannen maken voor het landschap van de toekomst en vormgeven aan de dagelijkse leefomgeving waar iedereen gebruik van maakt? Dan is tuin- en landschapsarchitect hét beroep voor jou. Het ontwerp en de planning van ons toekomstige landschap is een creatief proces, waarbij je de balans zoekt tussen de wensen van bewoners, gebruikers, en andere belanghebbenden. Daarnaast hou je rekening met de historie van de plek en bijzondere eigenschappen van de omgeving, zoals ecologie, bodem, economie en hydrologie. Als landschapsarchitect kun je aan de slag bij advies- en ingenieursbureaus, de overheid, woningcorporaties, landschapsbeheerders en waterschappen. Je kunt gaan werken als ontwerper, planoloog, beleidsmedewerker, projectleider, onderzoeker of zelfstandige; er zijn mogelijkheden te over. Wil je graag over de grens werken? Nederlandse bureaus werken over de hele wereld.
Kijk op de website van de Dutch School of Landscape Architecture (DSL) voor meer informatie over de onderstaande
vijf onderwijsinstellingen op het gebied van tuin- en landschapsarchitectuur.

Academie van Bouwkunst Amsterdam | Master

Studieduur: 4 jaar
Studielast: 240 ECTS
Titel: Master of Landscape Architecture

De masteropleiding landschapsarchitectuur aan de Academie van Bouwkunst Amsterdam is gericht op het verwerven van kennis, inzicht en vaardigheden die het mogelijk maken ruimtelijke problemen ontwerpend op te lossen en nieuwe topografische situaties in beeld te brengen. Op verschillende schaal- en abstractieniveaus, van tuin tot regio.
Wanneer je een master Architectuur, Stedenbouw of Landschapsarchitectuur wil volgen, maar geen bouwtechnische opleiding hebt en/of belangrijke vakkennis of ontwerpvaardigheden mist, dan kun je de pre-master Architectuur & Techniek of de pre-master Stedenbouw & Landschapsarchitectuur volgen.

Wageningen Universiteit | Bachelor & Master

Studieduur: 3 jaar (BSc) 2 jaar (MSc)
Studielast: 180 + 120ECTS
Titel: Bachelor en Master of Landscape Architecture and Planning

De opleiding Landschapsarchitectuur en Ruimtelijke Planning van Wageningen Universiteit gaat over de ontwikkeling van het toekomstige landschap. Dat is een creatief proces waarbij je rekening moet houden met wensen en ideeën van bewoners, gebruikers en andere belanghebbenden. Je leert om je verbeeldingskracht te gebruiken. Zo kom je tot vernieuwende oplossingen voor bijvoorbeeld de toegenomen afvoer van rivieren, het ontwerp van de buitenruimte in stadvernieuwingsprojecten, de herbestemming en inrichting van militaire terreinen of de ontwikkeling van infrastructuur. Je hebt daarbij kennis nodig van ecologie, bodem, hydrologie, geografie en economie.

Technische Universiteit Delft | Master

Studieduur: 3 jaar (BSc) 2 jaar (MSc)
Studielast: 180 + 120ECTS
Titel: Master of Landscape Architecture

De opleiding landschapsarchitectuur aan de Technische Universiteit Delft is een masteropleiding van de faculteit Bouwkunde. Deze masterstudie kan gevolgd worden na afronding van de bredere Nederlandstalige bacheloropleiding Bouwkunde of een vergelijkbare bachelor.

Van Hall Larenstein | Bachelor

Studieduur: 4 jaar voltijds/deeltijd
Studielast: 240 ECTS
Titel: Bachelor of Science

De opleiding Tuin- en Landschapsinrichting aan de hogeschool Van Hall Larenstein in Velp kent vijf afstudeerrichtingen:

  • Strategisch Ontwerp
  • Ruimtelijk Ontwerp
  • Technisch Ontwerp
  • Werkvoorbereiding
  • Management Buitenruimte

Bij deze opleiding ligt nadruk op het ontwikkelen van eigenschappen die in de praktijk van pas komen,
zoals creativiteit, zakelijkheid en samenwerkingsvermogen. Studieprojecten zijn veelal ontleend aan actuele inrichtingsvraagstukken en opdrachten uit de praktijk.

HAS green academy | Bachelor

Studieduur: 4 jaar voltijds
Studielast: 240 ECTS
Titel: Bachelor of Science

HAS green academy in Den Bosch biedt sinds 2009 de HBO-studie Landscape Design aan. Deze opleiding landschapsarchitectuur is één van de drie specialisaties binnen de studie ‘Management van de Leefomgeving’. Landscape Design is een Nederlandstalige voltijdstudie en duurt vier jaar. Ontwerpateliers vormen de rode draad van deze studie. De nadruk van deze opleiding ligt naast ruimtelijk ontwerpen onder andere op omgevingsgerichtheid, samenwerking met andere disciplines, ondernemen en internationalisering.