Boek Rewilding - NVTL

Boek Rewilding

Rewilding een vorm van natuurherstel, waarbij ecologen zich bezighouden met het herstel van de verloren gegane interacties tussen dieren, planten en natuurlijke verstoringen, die de essentie vormen van bloeiende ecosystemen. In Rewilding beschrijven de twee wetenschappers op een toegankelijke manier de ecologische en historische achtergronden, geïllustreerd door prachtige natuurhistorische beelden, gecombineerd met infographics en stroomdiagrammen.