De natuur is een bron van inspiratie voor nieuwe technologie - NVTL

De natuur is een bron van inspiratie voor nieuwe technologie

De industriële revolutie heeft welvaart, innovatie en technische vooruitgang opgeleverd. Naast de positieve resultaten, heeft deze evolutie ook negatieve effecten teweeg gebracht. Het klimaat en de natuur hebben rake klappen gekregen. Om de uitdagingen van de klimaatopwarming het hoofd te bieden, kiezen bedrijven vandaag voor een duurzamer pad. De natuur is daarvoor niet enkel een motivatie, maar ook een bron voor inspiratie. Het Centre4NI (centrum voor natural intelligence) en DEME tonen hoe dat precies in z’n werk gaat.