Het verweven leven - NVTL

Het verweven leven

Een boek over de wereld bezien zien vanuit het standpunt van de schimmel. Schimmels behoren tot de eerste levensvormen op aarde. De meeste mensen kennen schimmels als bovengrondse paddenstoelen, maar het merendeel van de schimmels leeft ondergronds of zweeft in de lucht, en is daar weer essentieel voor andere levensvormen.