Tijdschrift SeeAllThis - NVTL

Tijdschrift SeeAllThis

Hoe zou een wedergeboorte er in deze tijd uit kunnen zien? In dit nummer geven filosoof James Bridle en curator Catherine de Zegher een antwoord op die vraag.

‘De ideeën van James Bridle zijn zo groot, zo fascinerend en ja, zo anders. Bridle heeft een nieuwe manier van denken over onze wereld geschapen, over ons zijn,’ schreef The Washington Post toen Bridles boek Ways of Being (Manieren van zijn, 2023) verscheen. Lees in dit lentenummer over de schrijver en kunstenaar die pleit voor een alternatieve benadering van intelligentie en technologie, een revolutionair perspectief waarin we bevrijd worden van bestaande ideeën over onszelf en de toekomst. Power up voor de wedergeboorte van de wereld.