De NVTL is  aanspreekpunt voor de belangenbehartiging van de Nederlandse tuin- en landschapsarchitectuur. Daarom nemen we actief deel in die netwerken die zich inzetten voor de kwaliteitsbewaking en bekendheid van het vak.

De NVTL is actief in de volgende netwerken binnen Nederland