De NVTL vormt het natuurlijke aanspreekpunt voor de belangenbehartiging van de Nederlandse tuin- en landschapsarchitectuur. Daarom neemt de vereniging actief deel in die netwerken die zich inzetten voor de kwaliteitsbewaking en bekendheid van het vak.

Op dit moment participeert de NVTL actief in de volgende netwerken binnen Nederland: