Drie NVTL Awards uitgereikt op Eeuwfeest - NVTL

Drie NVTL Awards uitgereikt op Eeuwfeest

Uitreiking NVTL award. v.l.n.r: Bertram de Rooij (WUR), Michael van Buuren (WUR), Johan Snel (bestuurslid NVTL)
di 7 juni 2022

Op het Eeuwfeest van de NVTL werden op vrijdag 3 juni drie NVTL Awards uitgereikt: de NVTL Award 2022 ging naar Bertram de Rooij en team van Wageningen University & Research (o.a. Michaël van Buuren, Tim van Hattum, Martin Baptist en Stijn Reinhard). Twee NVTL Talent Awards werden uitgereikt aan Nina Ravestein van PAD landscape en Ziega van den Berk van MUST Stedebouw.

De NVTL Awards hebben als doel de Nederlandse landschapsarchitectuur in de breedte te stimuleren, landschapsarchitecten erkenning geven voor hun werk en  talent een extra duw in de rug te geven. Met de uitreiking wil de NVTL bovendien aandacht creëren voor inhoudelijk urgente plannen en een podium bieden voor talent. De NVTL Awards keren vanaf heden jaarlijks terug. Op 3 juni jl. vierden we ons honderdjarige bestaan. Op dit ‘Eeuwfeest’ werden drie NVTL Awards uitgereikt.

– NVTL Award: Bertram de Rooij en team (WUR)
Bertram de Rooij en zijn team van de WUR hebben met “NL 2120 een natuurlijkere toekomst voor Nederland in 2120” op een beeldbepalende manier een bijdrage geleverd aan de verdere professionalisering en uitoefening van het vakgebied. In de visie wordt ontwerp en onderzoek ingezet om de klimaatopgave, biodiversiteit en veranderingen in de natuurlijke systemen in beeld te brengen. De keuze voor een toekomstbeeld gekoppeld aan een krachtige kaart werkt heel goed bij de agendering van de opgave en de urgentie.

– NVTL Talent Award: Nina Ravestein (PAD landscape)
In het ontwerpend onderzoek en ontwerp van Nina Ravestein worden thema’s als beplanting, biodiversiteit, placemaking, beheer en communicatie op een inspirerende manier met elkaar verbonden. De manier waarop vanuit natuurlijke principes wordt ontworpen laat zien dat er veel mogelijkheden zijn om mens en natuur met elkaar te verbinden. Nina heeft bovendien een overtuigende visie op landschapsontwerp en weet dat goed uit te dragen.

Nina Ravestein

– NVTL Talent Award: Ziega van den Berk (MUST Stedebouw)Met haar afstudeerproject Doggersland, de kraamkamer van de Noordzee, won Ziega al eerder de Archiprix. In dit project wordt de Noordzee als opgave gesteld en laat onder andere zien dat door het slim koppelen van de ontwikkeling van windmolenparken, de biodiversiteit van de Noordzee kan herstellen en floreren. Hiermee is heel overtuigend het denken in tijd en natuurlijke processen ingezet. Ziega’s artistieke vooropleiding aan de HKU vertaalt zich bovendien in prachtige tekeningen wat de overtuigingskracht van de plannen nog verder versterkt.

Ziega van den Berk

Prijs
De NVTL geeft de drie winnaars per persoon 36m2 meter grond van Land van Ons cadeau. Land van Ons is een burgercoöperatie die landbouwgrond koopt om de biodiversiteit en het landschap te herstellen. Meer dan 18.500 Nederlanders kochten inmiddels 1.600.000 vierkante meters boerenland – 10 percelen in 8 provincies – via de coöperatie, die wordt gerund door honderden vrijwilligers.

Het agrarisch gebied – tweederde van Nederland! – staat enorm onder druk van landbouwintensivering, pesticiden, overbemesting, stikstofoverschot. Met als gevolg een schrikbarende achteruitgang van de biodiversiteit – en daarmee het herstellend vermogen van de natuur. Ook het landschap heeft eronder te lijden: door herverkaveling worden beken en stroompjes recht getrokken en elzensingels verdwijnen.

Wil je als burger daar zelf iets aan doen, dan moet je dat boerenland kopen, dat is de visie van Land van Ons. De burgercooperatie doet dat sinds 2019 namens de  leden. Op termijn wil LvO op 300.000 ha boerenland (ca 15% van het totaal) de biodiversiteit verbeteren en duurzaam boeren.

Met lokale vrijwilligers en boeren geeft LvO ruimte aan kruiden, insecten, vogels en andere dieren.  Landschapselementen worden hersteld die de biodiversiteit ten goede komen, zoals hagen, houtwallen, poelen en bloemrijke akkerranden.