Terugblik excursie Marker Wadden op 10 juni 2022 - NVTL

Terugblik excursie Marker Wadden op 10 juni 2022

Rondleiding door Rik de Visser en Franz Ziegler
ma 13 juni 2022

Vrijdag 10 juni werd door vakontwikkeling in het kader van de Estafette van 100 jaar NVTL een bezoek gebracht aan een van de iconen in de Nederlandse landschapsarchitectuur: “De Markerwadden.”  

Met de MS Waddenzee een schip net iets ouder dan de NVTL zelf werd vanuit Lelystad naar het publiekseiland gevaren. Daar werd door Rik de Visser van Vista, hoofdontwerper van het plan voor de Markerwadden en Frans Ziegler van Ziegler | Branderhorst, architect van de gebouwen op het bezoekerseiland, het plan toegelicht. Vervolgens werd snel of in gesprek met elkaar een ronde afgelegd over het eiland.

Het plan in het kort: Het Markermeer heeft een groot ecologisch probleem, harde oevers, weinig diversiteit, geen plek voor broedvogels, geen paaigebieden en ondiepten. De bodem bedekt met een dikke laag slib. Parallel aan de Houtribdijk werd een archipel van zandomringde zandige dijken om een aantal eilanden gelegd en in de overheersende windrichting een langgerekt duinlandschap.

De verschillende fracties van baggermateriaal werden gebruikt in het ontwerp. Een bezoekershaven met voorzieningen en de nederzetting met logies en camping werd toegevoegd. De prijsvraag voor de nederzetting werd door Frans Ziegler gewonnen. Der bebouwing gaat prachtig op in het landschap evenals de bijzondere door Vista ontworpen vogelkijkhutten die ver boven maar ook op het waterniveau het mogelijk maken de nieuwe natuur te zien.

De Moerasandijvie, de vogels, kikkers en het landschap, tegenover de mooie Hollandse luchten zorgden voor een prachtige ervaring. Dit stuk nieuw land, gebouwd uit het slib en zand van de Markermeer verdiend met recht een plek in de canon van de landschapsarchitectuur. Blij dat we deze ervaring met een grote groep leden konden ervaren.

Foto’s door Jan Janse