Circulaire Openbare Ruimte Congres - NVTL

Circulaire Openbare Ruimte Congres

Locatie: Rotterdam
wo 14 juni 2023

Samen werken aan de toekomst
“Nederland circulair in 2050 en in 2030 al 50 procent minder verbruik van grondstoffen.” Dat is het beoogde doel, ook voor de openbare ruimte. Overheden, ontwerpers, onderwijsinstellingen en bedrijfsleven maken inmiddels werk van het thema. Groene reststromen krijgen een tweede leven, openbare verlichting wordt met de dag duurzamer, straatmeubilair wordt steeds vaker opnieuw ingezet of van andere grondstoffen gemaakt en vervuilend cement steeds vaker vervangen door duurzame bindmiddelen, stedenbouwkundige ontwerpen worden vanuit circulaire principes ontwikkeld. Maar gaat dit snel genoeg?

Versnellen en opschalen
Op 14 en 15 juni gaan we hierover met elkaar aan de slag. Kernwoorden voor het congres zijn: versnellen, verbinden, opschalen en bovenal positief en praktisch. Want iedereen moet mee naar de streep om de missie te laten slagen. En het tempo moet verder omhoog. Hoe krijgen we dat voor elkaar, wat zijn de drempels waar de grote groep tegenaan loopt en hoe kunnen we die nemen? Welke gedragsverandering is nodig om de versnelling op gang te krijgen? Hoe gaan we succesvolle pilots opschalen? Hoe organiseren we de keten?

Een dag aan de slag en door …
In dit proces komen tal van vragen aan de orde. En daarover gaan we met elkaar in gesprek: hoe kom je van beleid naar uitvoering en vice versa? Hoe krijg je je eigen organisatie en die uit jouw keten circulair georganiseerd? Welke instrumenten kun je al gebruiken en hoe bepaal je welke voor jou geschikt zijn? Hoe geef je circulariteit een belangrijke plek in je visie en beleid tussen de andere maatschappelijke opgaven als klimaatadaptatie, biodiversiteit, milieuvervuiling en de energiecrisis? Hoe ontwerp je de circulaire openbare ruimte? Welke materialen zijn beschikbaar (nieuw en hergebruik)? Hoe schaal je op na een succesvolle pilotfase? Hoe weet je waar je staat richting 2030 en 2050? Het zijn vragen die verdere uitdieping vragen.

Tijdens het Circulaire Openbare Ruimte Congres in Rotterdam zoomen we in op de kansen en valkuilen, gaan we het gesprek met elkaar aan, worden trends besproken, kijken we naar de weerbarstige praktijk en leveren we handvatten om mee aan de slag te gaan. We maken daarbij zoveel mogelijk gebruik van concrete voorbeelden uit de praktijk.

Het Pré-congres: inspiratie op locatie
De dag voor het congres komen we in de middag in Rotterdam bijeen voor het pré-congres. Om te ervaren, beleven en te netwerken. Het inspirerende middag- en avondprogramma wordt ingevuld in nauwe samenwerking met gastgemeente Rotterdam. En wordt binnenkort op de congres website gepresenteerd.

Wat is jouw bijdrage aan de circulaire openbare ruimte?

Ben jij een openbare ruimte maker? Dan ben je van harte welkom op het (pre-)congres. De festivalachtige opzet met tal van uiteenlopende walkshops, workshops, debatten, innovatiesessies en andere inspirerende programma onderdelen biedt voor elk wat wils. Het (pre-)congres is dus geschikt voor onder meer opdrachtgevers, ontwerpers, projectleiders, inkopers, aannemers, leveranciers en beheerders. We ontvangen je graag in en rond De Fruitvis. Een unieke locatie in het havengebied die gegarandeerd zal inspireren en die overigens ook prima met auto en openbaar vervoer bereikbaar is.