Openbare ruimte excursie: groeistad Houten - NVTL

Openbare ruimte excursie: groeistad Houten

Foto: Gemeente Houten

Details

DETAILS

Wat: Openbare ruimte excursie groeistad Houten

Onderwerp: een tot wasdom gekomen stad met een unieke structuur en klimaatadaptieve uitdagingen, die aan de vooravond staat van verdere groei

Datum: 12 september 2024

Tijd: 12.00 –  ca. 18.00 uur

Ontvangstlocatie: De Roskam, Plein 25, 3991 DL Houten

Aantal deelnemers: max. 25 vakprofessionals

Voor wie: enkel gemeente-ambtenaren, landschapsarchitecten, -ontwerpers, stedenbouwkundigen, adviseurs civiel en duurzaamheid en overeenkomstige professionals die werkzaam zijn in het openbare ruimte werkveld.

Kosten: Deelname incl. lunch/borrel is gratis. Ook wordt gratis een fiets ter beschikking gesteld voor de fietstour.

Video en fotografie: tijdens het event kunnen video-opnamen en foto’s worden gemaakt die Vandersanden gebruikt in haar communicatiekanalen.

Aanmelden
Locatie: Houten
do 12 september 2024

In de jaren ’70 nog een dorp, nu een volwassen middelgrote stad. Houten, onderdeel van de stadsregio Utrecht, blijft groeien. De bekroonde fietsstad kent een unieke, atypische structuur met een hoge verblijfskwaliteit. Een unieke casus in de Nederlandse stedenbouw en ruimtelijke inrichting.

Tijdens de openbare ruimte excursie op donderdag 12 september 2024 ervaart u het bijzondere verhaal van Houten vanuit verschillende invalshoeken: landschapsontwerp, stedenbouw en actueel gemeentelijk beleid inzake klimaatadaptatie en vergroening.

De vakexcursie is een samenwerking tussen gemeente Houten, tlu landschapsarchitecten, Ziegler|Branderhorst en baksteenfabrikant Vandersanden. Samen met andere vakprofessionals kunt u uitkijken naar een inspirerende en leerrijke middag! Deelname is gratis, meld u direct aan.

Meld u gratis aan

PROGRAMMA
• 12.00 Ontvangst met lunch in oude dorp – bij restaurant De Roskam

• 13.00 Interactieve lezingen – bij De Roskam
o Richard Zwartenkot, Gemeente Houten – Klimaatadaptatie en vergroening
o Ivar Branderhorst, Ziegler|Branderhorst – De stedenbouwkundige groei van Houten
o Hanneke Toes, tlu landschapsarchitecten – Landschapsontwerp en structuur in Houten

• 14.30 Fietstour* door Houten o.l.v. Hanneke Toes, tlu landschapsarchitecten
o Via de groenstructuur van Houten worden verschillende woonwijken, pleinen en het werk-winkelgebied Castellum bezocht
o Bezoek aan de klimaatadaptieve voorbeeldtuin van de gemeente met toelichting van Erik Groenland

• 16.30 Borrel – bij De Roskam

• 17.30 Einde

* Voor de fietstour wordt aan elke deelnemer een fiets ter beschikking gesteld, u hoeft dus niet zelf met de fiets te komen.

Foto: Gemeente Houten

OVER DE SPREKERS EN GIDSEN

Hanneke Toes
landschapsarchitect / directeur, tlu landschapsarchitecten

Na haar studie in Wageningen is Hanneke via (toen nog) bureau Zandvoort en gemeente Zwolle op haar huidige bestemming terecht gekomen. In 1996 werd ze compagnon bij tlu landschapsarchitecten, in de tijd dat Houten Zuid als Vinex-wijk in ontwikkeling kwam. Na de realisatie van de eerste uitgroei van Houten heeft ze met haar team ook de ontwerpen voor de gehele openbare ruimte van Houten Zuid gemaakt. Inmiddels is het groen tot wasdom gekomen en zult u tijdens de fietstour zien hoe die openbare ruimte zich heeft ontwikkeld.

De ruimtelijke opzet en de gehanteerde principes voor Houten Vinex zet Hanneke in haar lezing – voorafgaand aan de fietstour – uiteen.

Ivar Branderhorst
Stedenbouwkundige / landschapsarchitect, Ziegler|Branderhorst

Ivar Branderhorst is mede-eigenaar van Ziegler|Branderhorst. Dit bureau werkt op het snijvlak van stedenbouw, landschapsontwerp en architectuur. De basishouding van Ziegler|Branderhorst is onderzoekend, nieuwsgierig en optimistisch. Ivar werkt met een bevlogen ontwerpteam aan de stedenbouwkundige strategie en uitwerking van de woningbouwopgave van Houten.

Tijdens de excursie vertelt Ivar Branderhorst over de stedenbouwkundige plannen voor de verdichting met ca. 5000 woningen van het centrumgebied en de uitbreiding ten oosten van Houten.

Richard Zwartenkot en Erik Groenland
Voorbereiding en Ontwikkeling Beheer, gemeente Houten

Erik Groenland is projectleider openbare ruimte bij de gemeente Houten. Zijn collega Richard Zwartenkot is beleidsmedewerker beheer openbare ruimte.

Richard licht in zijn lezing toe hoe gemeente Houten werkt aan klimaatadaptatie. Er is een gedegen klimaatadaptatieplan opgesteld dat zich met name richt op het voorkomen van wateroverlast en schade bij hevige buien alsook het tegengaan van hittestress en droogte.

De gemeente heeft achter het gemeentehuis een voorbeeldtuin ingericht met verschillende praktische voorbeelden van hoe overlast en schade door hevige buien kunnen worden voorkomen. Tijdens de fietstour geeft Erik Groenland hier een toelichting.

ORGANISATOR
De excursie wordt gehost door Vandersanden in samenwerking met gemeente Houten. Vandersanden is fabrikant van duurzame straatbakstenen en onderneemt voor volgende generaties. Het familiebedrijf heeft de belofte om in 2050 C02-neutraal te produceren en deelt graag kennis met de markt. Het mooiste maak je immers samen.