Stedelijk Interieur Congres - NVTL

Stedelijk Interieur Congres

Details

Facts & Figures 
Wat
: Stedelijk Interieur Congres 2024
Wanneer: donderdag 20 juni 2024, Rozet Arnhem
Voor wie: voor iedereen die zich met de openbare ruimte bezighoudt: stedelijk ontwerpers, beheerders en beleidsmakers, werkzaam bij overheden, ontwerp- en adviesbureaus
Kosten: vanaf € 375,00 p.p. (ex. btw) (voor de eerste 50 NVTL-leden gratis toegang!)

Aanmelden (gratis voor NVTL-leden!)
Locatie: Arnhem
do 20 juni 2024

De urgentie is groot om de stedelijke leefomgeving klimaatrobuust in te richten. Nu al worden bepaalde delen van de stad flink blootgesteld aan hitte en andere effecten van klimaatverandering, met uiteenlopende schade tot gevolg. Maar hoe doe je dat voor iedereen? En hoe betrek je verschillende stakeholders in de stad bij gebiedsopgaven?

Deze en andere vragen staan centraal tijdens het 20e Stedelijk Interieur Congres dat vakblad Stedelijk Interieur, de Nederlandse Vereniging voor Tuin- en landschapsarchitectuur (NVTL), Stichting Steenbreek en gaststad Arnhem op donderdag 20 juni in de Rozet in hartje Arnhem organiseren.

Onze focus tijdens deze 20e congres editie ligt op gebiedsopgaven, of het nu om woonwijken (voor- en naoorlogs) of stads- en wijkcentra gaat. Hoe pak je de opgaven nou samen op? Want zonder mensen lukt het zeker niet!

Dat doen we aan de hand van een uitgebreid programma met verrassende sprekers, interactieve deelsessies en ontwerpateliers, verzorgd door de NVTL, en excursies naar gebiedsopgaven in voorbeeldstad Arnhem.
• U leert:
• Hoe je zorgt voor draagvlak bij bewoners en andere stakeholders bij investeringen in de klimaatrobuuste stad;
• Hoe je zorgt dat stakeholders meedoen en mee-investeren in gebiedsopgaven die de stad weerbaarder en comfortabeler maken, voor iedereen;
• Hoe je méér klimaatwinst haalt uit groen, zowel door juiste ontwerpkeuzes als de inzet van het juiste assortiment, rekening houdend met stedelijke verdichting en klimaatverandering;
• Hoe je de publieke ruimte zo inricht dat dit binnenshuis hittestress-effecten vermindert;
• Hoe je beleidsdoelen beter realiseert mét steun en draagvlak van bewoners.
• En nog veel meer…

Meer informatie.