Van den Berk: Cursus Klimaat & biodiversiteit - NVTL

Van den Berk: Cursus Klimaat & biodiversiteit

do 23 mei 2024

In deze cursus leer je hoe je met bomen en struiken kunt inspelen op klimaatverandering, wat klimaatbestendig groen is en welk sortiment geschikt is voor het verhogen van de biodiversiteit in een stedelijke of landschappelijke omgeving.

Je leert aan welke wet- en regelgeving je moet houden bij toepassing van bomen en struiken, welke extra eisen een opdrachtgever van een beplanting kan stellen aan herkomst van plantmateriaal.

Daarnaast leer je welke soorten uit andere klimaatzones goed groeien in Nederland, maar ook welke soorten invasief zijn en daardoor niet meer toegepast mogen worden.

Bovendien leer je wat ecosysteemdiensten van bomen en struiken zijn, en hoe deze voordelen je kunnen helpen bij de planvorming en de sortimentskeus.

Meer informatie.