NVTL Awards 2023 - NVTL

NVTL Awards 2023

Tijdens het feest ter ere van ons 100-jarig jubileum in 2022 zijn de eerste NVTL Awards uitgereikt. Het uitreiken van de Awards is vanaf 2022 een jaarlijks event. De nominaties voor de eerste Awards zijn gekozen door het bestuur, zoals dat ook gebruikelijk was bij de NVTL-Trofee. Vanaf 2023 worden de Awards breder opgezet met zelf in te sturen projecten door de vakwereld en het aanstellen van een brede, jaarlijks wisselende vakjury.

In het verleden is, onregelmatig, de NVTL-Trofee uitgereikt aan “personen of instanties die een zeer speciale bijdrage hebben  geleverd aan de verbetering van het niveau van de beroepsuitoefening”. De winnaars van de NVTL-Trofee zijn tot nu toe:

Stichting Nederland Nu als Ontwerp (1987), Ontwerpteam ‘Plan Ooievaar’ (1990), Stichting Artivisual Landscapes (1992), Bureau B+B (1997), Carla Oldenburger (2001), Harry Harsema (2005) en gemeente Apeldoorn (2008).

DOEL

De NVTL Awards hebben als doel de Nederlandse landschapsarchitectuur in de breedte te stimuleren, landschapsarchitecten erkenning te geven voor hun werk en talent een extra duw in de rug te geven. Doel is ook om positieve publiciteit te organiseren, inhoudelijk urgente plannen te publiceren en een podium te bieden voor talent.

CATEGORIEËN

De NVTL Award ‘Uitgevoerd plan’ wordt uitgereikt aan personen, instanties of plannen die in de voorgaande 5 jaar op een beeldbepalende manier een bijdragen hebben geleverd aan de verdere professionalisering en uitoefening van het vakgebied tuin- en landschapsarchitectuur. In aanmerking komen uitgevoerde projecten, die maximaal 5 jaar geleden opgeleverd zijn, die op vooruitstrevende manier de negatieve gevolgen van klimaatverandering weten te beperken.

De categorie geeft een sterke impuls aan het debat over de maakbare toekomst van Nederland, waardoor andere ontwerpers geïnspireerd worden. Hiermee is het plan een excellent voorbeeld wat de kracht van het ontwerp kan bereiken.

De NVTL Award ‘Studie’ wordt uitgereikt aan personen, instanties of plannen die in 2022 op een beeldbepalende manier een bijdrage hebben geleverd aan de verdere professionalisering en uitoefening van het vakgebied tuin- en landschapsarchitectuur. In aanmerking komt ontwerpend onderzoek, dat op visionaire manier een antwoord geeft op de grote uitdagingen waarvoor we staan.

De categorie geeft een sterke impuls aan het debat over de maakbare toekomst van Nederland waardoor andere ontwerpers geïnspireerd worden. Hiermee is het plan een excellent voorbeeld van wat de kracht van het ontwerp kan bereiken.

Winnaar 2022: “NL 2120 een natuurlijker toekomst voor Nederland in 2120” door de WUR.

De NVTL Award ‘Talent’ wordt uitgereikt aan een persoon jonger dan 35 jaar of bureau of instelling jonger dan 7 jaar, op basis van een onderscheidend plan, ontwerpend onderzoek of bijdrage aan de ontwikkeling van het vakgebied.

De NVTL Award ‘Talent’ heeft als doel om nieuw talent te stimuleren, vernieuwende perspectieven of inzichten te waarderen en aandacht te geven. Het laat zien hoeveel talent er is en op welke manier op dit moment ontworpen wordt aan een mooier Nederland.

Winnaars 2022: Nina Ravestein van PAD landscape en Ziega van den Berk.

JURY

De onafhankelijke jury voor de NVTL Awards bestaat uit vijf onafhankelijke juryleden. De juryleden jureren slechts één editie. De jury is in 2023 als volgt samengesteld:

Jan Janse

Juryvoorzitter
Jan Janse is bestuurslid van de NVTL en senior adviseur bij Staatsbosbeheer. Hij is landschapsarchitect opgeleid aan de Wageningen Universiteit en de Academie van Bouwkunst in Amsterdam, Tuin- en Landschapsinrichting (master), afgestudeerd in 1996. Hij werkte aan verschillende schalen van landschapsstrategische projecten en ontwerpen. Hij werkte als tuinontwerper, werkte voor de gemeente Rotterdam als ontwerper van de buitenruimte en als landschapsspecialist en projectleider op de schaal van Nederland voor het ministerie van VROM en de Dienst Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Hij werkte voor Arcadis als ruimtelijk specialist, werkte als projectleider aan de zwakke schakels in de Nederlandse kust en verschillende ontwerpen die gerealiseerd zijn. Hij werkte aan de restauratie van historische landgoederen en parken.

Nina Ravestein

Jurylid
Nina Ravestein is landschapsontwerper en oprichter van PAD landscape, het bureau voor natuurinclusieve stedenbouw en landschapsarchitectuur. PAD staat voor Plant Art Design omdat Ravestein stelt dat het tijd is voor een nieuwe vorm van ontwerpen met landschap. Ze ontwerpt vanuit het gedachtegoed dat een symbiose tussen mens en natuur bijdraagt aan de oplossing van belangrijke problemen, zoals klimaatadaptatie, sociale veiligheid en de toenemende eenzaamheid. Ze gebruikt natuurinclusief ontwerpen als een ontwerp- en communicatiemiddel. In 2019 won ze de Award Natuurinclusief werken voor haar unieke werkwijze en bewezen effect van haar oplossingen. En in 2022 won ze de NVTL Award 'Talent'.

Toon Ebben

Jurylid
Toon Ebben is eigenaar van Boomkwekerij Ebben. Hij heeft een groene opleiding aan de Hogere Tuinbouwschool gedaan en in 1987 trad hij in de voetsporen van zijn vader en nam hij de volledige leiding van het bedrijf over. Ebben is een familiebedrijf en bestaat al ruim 150 jaar en is een van de grootste van ons land op het gebied van van solitairs, karakteristieke beplanting, laan- en vormbomen en totaalleverancier van allerhande beplanting.

Steffen Nijhuis

Jurylid
Steffen Nijhuis is een internationaal ervaren academicus, ontwerper, projectleider en auteur van bekroonde publicaties. Hij is opgeleid als landschapsarchitect en hovenier. Zijn werk richt zich op landschaps-gebaseerd regionaal ontwerp, duurzame stedelijke ontwikkeling, ontwerpen met natuurlijke processen, erfgoedlandschappen en digitale landschapsarchitectuur. Hij is hoofd van de Sectie Landschapsarchitectuur en onderzoeksleider van de Afdeling Urbanism en aan de Technische Universiteit Delft, Faculteit Bouwkunde. Hij is adviseur van NGO's, overheden en regionale overheden over de hele wereld. Begeleiding van PhD, post-MSc en MSc afstudeerprojecten zijn kernactiviteiten. Verder is hij gasthoogleraar en geeft lezingen aan universiteiten in Europa, Azië, het Midden-Oosten en Noord-Amerika.

Peter Veenstra

Jurylid
Peter Veenstra is landschapsarchitect en medeoprichter van LOLA Landscape Architects in Rotterdam en Shenzhen. Hij leidt vele internationale ontwerp- en onderzoeksprojecten en is actief als gastdocent en co-curator. In ontwerpprojecten streeft hij ernaar innovatieve ideeën om te zetten in haalbare ontwerpen. Hoewel LOLA een acroniem is voor Lost Landscapes, ontstaan uit een fascinatie voor de avontuurlijke marge, poëtische restruimte en spontane natuur, leidde de natuurlijke ontwikkeling van het bureau hem tot het ontwerpen van plekken als de adidas HQ campus, en Shenzhen's belangrijkste waterkant, Shenzhen Bay Park. Met zelf geïnitieerde studies en ontwerponderzoeken blijft hij werken aan onderwerpen die meer aandacht verdienen op het gebied van (landschaps)architectuur. In 2013 ontving hij de Rotterdamse Maaskantprijs voor Jonge Architecten, in 2014 de TOPOS landschapsprijs en in 2020 de WAF China Awards voor zowel Excellent Design als Beste Landschap. Hij schreef mee aan de eerste monografie over LOLA, getiteld 'Lost Landscapes', en de tweede, getiteld 'In Search of Sharawadgi'.

Criteria jurering

Beoordeling van de inzendingen door de jury vindt plaats in 2 stappen. De jury bespreekt alle ingezonden plannen en stelt op basis daarvan per categorie een top vijf vast. De jury komt vervolgens bij elkaar om de top vijf met elkaar te bespreken en tot een keuze te komen.

Spelregels

 • Er is een limiet aan het aantal inzendingen; maximaal 2 projecten per inzender.
 • NVTL heeft het recht op eigen wijze gebruik te maken van en bekendheid te geven aan het voor NVTL Awards ingezonden materiaal, zonder dat hier een vergoeding of prestatie tegenover staat. Door akkoord te gaan met de spelregels wordt NVTL door de deelnemer gevrijwaard van eventuele aanspraken van derden (incl. auteursrechten e.d.).
 • Projecten kunnen maar één keer worden ingezonden, ook als er meerdere ontwerpers aan hebben gewerkt.
 • Over de uitslag en toekenning van de prijs kan niet worden gecorrespondeerd.
 • In alle gevallen waar in deze spelregels niet wordt voorzien, beslist de jury.

DEELNAME

Tuin- en landschapsarchitecten en ontwerpers, ontwerpbureaus, ingenieursbureaus en overheden kunnen hun kandidatuur insturen. Uitgesloten van deelname in 2023 zijn projecten van de juryleden en hun eventuele bureaus. Voor NVTL-leden is de deelname gratis, voor niet NVTL-leden kost de deelname 100 euro, voor niet NVTL-leden jonger dan 30 jaar bedraagt het inschrijvingsgeld 50 euro.

De NVTL Award bestaat uit een award en een publicatie in Blauwe Kamer.

Deadline voor inzending 19 maart 2023 12:00 uur.

Inzending NVTL Awards 2023

 • Contactgegevens

 • Projectgegevens

 • Accepted file types: pdf, Max. file size: 15 MB.
  Aanlevercriteria: max. 4 pagina, A4 liggend formaat met daarop de volgende informatie: (1) project biografie (betrokken ontwerpers, opdrachtgever, locatie, programma), (2) een korte projectbeschrijving waaruit blijkt dat jouw project uitmuntend is, (3) vier tot zes sprekende afbeeldingen.
 • Accepted file types: jpg, jpeg, png, gif, Max. file size: 512 MB.
  Minimaal 300 dpi in JPG-formaat, rechtenvrij te gebruiken door NVTL in publicaties en berichtgeving over NVTL Awards.