NVTL Awards 2023 - NVTL

NVTL Awards 2023

NVTL AWARDS 2023 VOOR COOLHAVEN, AQUABATTERY RECHARGED EN A FIRE SCAPE

Op 12 mei reikte de NVTL in Utrecht de NVTL Awards 2023 uit. De prijs in de categorie Uitgevoerd Plan was voor Coolhaven in Rotterdam van Juurlink [+] Geluk Stedenbouw en Landschap. In de categorie Studie ging de Award naar Bureau B+B Stedenbouw en Landschapsarchitectuur voor hun studie Aquabattery Recharged. Met A Fire Scape won Hanna Prinssen de NVTL Award in de categorie Talent. De winnaars ontvingen de prijzen tijdens het slotevenement van het 100-jarige jubileum van de Koninklijke NVTL.

Dit jaar beoordeelde de jury onder voorzitterschap van NVTL-bestuurslid Jan Janse de inzendingen voor de drie NVTL Awards op presentatie, originaliteit, complexiteit, vernieuwing en kwaliteit.

Nieuw park aan de Coolhaven
In de categorie Uitgevoerd plan verleende de jury de NVTL Award aan Coolhaven in Rotterdam van Juurlink [+] Geluk. De jury noemde het plan vernieuwend door de schaal en prees de overgang van privé naar openbaar, de zorgvuldige detaillering, de hoge dichtheid, de omgang met maat en schaal en het gebruik van groen in het project.

Coolhaven is opgezet als een dorp met een grootstedelijk karakter, een stedelijk milieu met een hoge dichtheid en een kleine korrel, opgebouwd uit compacte bouwvolumes. De opzet met stegen en pleinen biedt de ruimtelijke basis om met bomen, meerstammigen, klimplanten en veel groenvakken op een retentiedak een aangenaam micromilieu te maken. Dankzij het retentiedak kon een overdaad aan beplanting langs en aan de gevels, tussen de gebouwen en op de dakterrassen worden gerealiseerd. Met uiteenlopende functies in de plint, publiek toegankelijke pleintjes en straten, een verbindend park en een voetgangersbrug naar het Erasmus MC, bindt het plan een aantal stukken stad samen. Het nieuwe park slaat een brug tussen de Heemraadssingel en Het Park. Hiervoor is een bestaande stedelijke ontsluitingsweg getransformeerd.

Coolhaven, Rotterdam – Juurlink [+] Geluk
Sponslandschap
In de categorie Studie ging de NVTL Award 2023 naar Aquabattery Recharged. De jury prees de inzending van Bureau B+B als een aansprekend ontwerp met zeer fraaie visualisaties: “Deze beelden hebben veel weg van moderne versies van Hollandse meesters en geven de totale inzending een uniek karakter. De zeer goede uitwerking van concept naar uitwerking bezorgt deze studie een verdiende eerste plaats.” De heldere uitleg van de ‘aquabattterij’ en de landschappelijke doorsnedes die de inzending verrijken maken het geheel compleet, meent de jury: “Het is bereikbaar qua ontwerp.”

Met Aquabattery Recharged presenteert Bureau B+B een oplossing voor de huidige disbalans tussen neerslagoverschot en -tekort in de Hunzevallei. Hier moet genoeg zoet water geborgen worden om veenoxidatie tegen te gaan, om dertig procent meer drinkwater te winnen en om zoet water te kunnen exporteren naar omringende gebieden.

In de studie van Bureau B+B wordt het stroomdal van de Hunze getransformeerd tot een sponslandschap dat optimaal gebruik maakt van de aanvoer van zoet kwelwater van het hogergelegen Drents Plateau. In de natte wintermaanden laadt het landschap als een batterij op. Dat zorgt in de droge zomermaanden voor voldoende drinkwater en bevordert de ontwikkeling van veennatuur. De afhankelijkheid van wateraanvoer vanuit het IJsselmeer, in de toekomst almaar onzekerder, verdwijnt.

Een sponslandschap biedt perspectief voor veel opgaven, aldus Bureau B+B. Het gaat bodemdaling tegen en legt CO2 vast in nieuwe bossen. Een gegarandeerde zoetwatervoorziening kan als vliegwiel werken voor de landbouwtransitie in de naastgelegen veenkoloniën.

Aquabattery Recharged – Bureau B+B

Leven met vuur
Met A Fire Scape won Hanna Prinssen de NVTL Award in de categorie Talent. De jury kende de prijs aan Prinssen toe vanwege de avontuurlijke en erg originele benadering van de omgang met het landschap, die actueel is en complex: “In de fraaie en intrigerende presentatie van hoge kwaliteit is bijna vanaf nul onderzoek gedaan en het concept is geworteld in de geschiedenis.”

Volgens Prinssen zal brand in de toekomst door de klimaatverandering een prominenter onderdeel van het landschap worden – ook in Nederland. Landschapsarchitecten spelen een belangrijke rol bij het ontwerpen van nieuwe veerkrachtige landschappen en het voorbereiden van de samenleving op een leven met vuur. Prinssen: “Zouden we niet op een meer strategisch niveau moeten nadenken over de verschillende brandbare landschappen van Nederland? De vegetatie is één knop waar we aan kunnen draaien, maar we moeten ook kijken naar andere componenten op een grotere schaal. Zouden we niet ruimte moeten gaan maken voor droogte en […] vuur in de drogere periodes van ons landschap?”

A Fire Scape – Hanna Prinssen

Eervolle vermeldingen
De jury kende drie inzendingen een eervolle vermelding toe: Terp fan de Takomst in de kwelders bij het Friese Blije van het Rotterdamse bureau Observatorium, Vestdijk Eindhoven van wUrck en Visions of the Future at Floriade van Stefano Marinaz.

Terp fan de Takomst – Observatorium
Vestdijk Eindhoven – wUrck
Visions of the Future @ Floriade – Stefano Marinaz

Vakjury 2023
De vakjury van de NVTL Awards bestond dit jaar uit Jan Janse (bestuurslid NVTL), Ziega van den Berk (winnaar NVTL Talent Award 2022), Toon Ebben (Boomkwekerij Ebben), Steffen Nijhuis (TU Delft) en Peter Veenstra (LOLA Landscape Architects). Jan Janse: “De Nederlandse landschapsarchitectuur in de breedte stimuleren, dat is de inzet van de NVTL Awards. Met deze prijs willen we ons vakgebied een podium geven en het vak vieren. De prijs wil landschapsarchitecten erkenning geven voor hun werk en talent een extra duw in de rug geven. En met de jaarlijkse uitreiking van de Awards vragen we aandacht voor inhoudelijk urgente opgaven en plannen.”

NVTL Awards

Tijdens het feest ter ere van ons 100-jarig jubileum in 2022 zijn de eerste NVTL Awards uitgereikt. Het uitreiken van de Awards is vanaf 2022 een jaarlijks event. De nominaties voor de eerste Awards zijn gekozen door het bestuur, zoals dat ook gebruikelijk was bij de NVTL-Trofee. Vanaf 2023 worden de Awards breder opgezet met zelf in te sturen projecten door de vakwereld en het aanstellen van een brede, jaarlijks wisselende vakjury.

In het verleden is, onregelmatig, de NVTL-Trofee uitgereikt aan “personen of instanties die een zeer speciale bijdrage hebben  geleverd aan de verbetering van het niveau van de beroepsuitoefening”. De winnaars van de NVTL-Trofee zijn tot nu toe:

Stichting Nederland Nu als Ontwerp (1987), Ontwerpteam ‘Plan Ooievaar’ (1990), Stichting Artivisual Landscapes (1992), Bureau B+B (1997), Carla Oldenburger (2001), Harry Harsema (2005) en gemeente Apeldoorn (2008).

DOEL

De NVTL Awards hebben als doel de Nederlandse landschapsarchitectuur in de breedte te stimuleren, landschapsarchitecten erkenning te geven voor hun werk en talent een extra duw in de rug te geven. Doel is ook om positieve publiciteit te organiseren, inhoudelijk urgente plannen te publiceren en een podium te bieden voor talent.

CATEGORIEËN

De NVTL Award ‘Uitgevoerd plan’ wordt uitgereikt aan personen, instanties of plannen die in de voorgaande 5 jaar op een beeldbepalende manier een bijdragen hebben geleverd aan de verdere professionalisering en uitoefening van het vakgebied tuin- en landschapsarchitectuur. In aanmerking komen uitgevoerde projecten, die maximaal 5 jaar geleden opgeleverd zijn, die op vooruitstrevende manier de negatieve gevolgen van klimaatverandering weten te beperken.

De categorie geeft een sterke impuls aan het debat over de maakbare toekomst van Nederland, waardoor andere ontwerpers geïnspireerd worden. Hiermee is het plan een excellent voorbeeld wat de kracht van het ontwerp kan bereiken.

De NVTL Award ‘Studie’ wordt uitgereikt aan personen, instanties of plannen die in 2022 op een beeldbepalende manier een bijdrage hebben geleverd aan de verdere professionalisering en uitoefening van het vakgebied tuin- en landschapsarchitectuur. In aanmerking komt ontwerpend onderzoek, dat op visionaire manier een antwoord geeft op de grote uitdagingen waarvoor we staan.

De categorie geeft een sterke impuls aan het debat over de maakbare toekomst van Nederland waardoor andere ontwerpers geïnspireerd worden. Hiermee is het plan een excellent voorbeeld van wat de kracht van het ontwerp kan bereiken.

Winnaar 2022: “NL 2120 een natuurlijker toekomst voor Nederland in 2120” door de WUR.

De NVTL Award ‘Talent’ wordt uitgereikt aan een persoon jonger dan 35 jaar of bureau of instelling jonger dan 7 jaar, op basis van een onderscheidend plan, ontwerpend onderzoek of bijdrage aan de ontwikkeling van het vakgebied.

De NVTL Award ‘Talent’ heeft als doel om nieuw talent te stimuleren, vernieuwende perspectieven of inzichten te waarderen en aandacht te geven. Het laat zien hoeveel talent er is en op welke manier op dit moment ontworpen wordt aan een mooier Nederland.

Winnaars 2022: Nina Ravestein van PAD landscape en Ziega van den Berk.

JURY

De onafhankelijke jury voor de NVTL Awards bestaat uit vijf onafhankelijke juryleden. De juryleden jureren slechts één editie. De jury is in 2023 als volgt samengesteld:

Jan Janse

Juryvoorzitter
Jan Janse is bestuurslid van de NVTL en senior adviseur bij Staatsbosbeheer. Hij is landschapsarchitect opgeleid aan de Wageningen Universiteit en de Academie van Bouwkunst in Amsterdam, Tuin- en Landschapsinrichting (master), afgestudeerd in 1996. Hij werkte aan verschillende schalen van landschapsstrategische projecten en ontwerpen. Hij werkte als tuinontwerper, werkte voor de gemeente Rotterdam als ontwerper van de buitenruimte en als landschapsspecialist en projectleider op de schaal van Nederland voor het ministerie van VROM en de Dienst Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Hij werkte voor Arcadis als ruimtelijk specialist, werkte als projectleider aan de zwakke schakels in de Nederlandse kust en verschillende ontwerpen die gerealiseerd zijn. Hij werkte aan de restauratie van historische landgoederen en parken.

Ziega van den Berk

Jurylid
Ziega van den Berk studeerde interieurarchitectuur aan het Sint Lucas in Boxtel, Spatial Design aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht en landschapsarchitectuur aan de Academie van Bouwkunst Amsterdam. Ze studeerde (cum laude) af met haar project: Het Doggersland de kraamkamer van de Noordzee, waar ze voor de Doggersbank, een ondiepte in de Noordzee, een windpark ontwierp waarbij ze de opgave benaderde vanuit het bestaande landschap en zeeleven. Ze won met dit project de 1e prijs voor de Archiprix van 2021 en de NVTL talent award 2022. Ze is onderdeel van de Ambassade van de Noordzee waar ze met een multidisciplinair team onderzoek doet naar de menselijke en meer-dan-menselijke stemmen en belangen rond de ontwikkeling van windparken op zee. Ook is ze onderdeel van de Weterschappelijk Klankbord Commissie voor de ontwikkelingen rondom de Noordzee. Ze werkt sinds 2013 als landschapsarchitect bij MUST en werkt aan een breed scala aan opgaven door alle schaalniveaus heen in zowel stad, land en zeeschap. Daarnaast is ze gastdocent op de Academie van Bouwkunst en verschillende andere onderwijsinstellingen.

Toon Ebben

Jurylid
Toon Ebben is eigenaar van Boomkwekerij Ebben. Hij heeft een groene opleiding aan de Hogere Tuinbouwschool gedaan en in 1987 trad hij in de voetsporen van zijn vader en nam hij de volledige leiding van het bedrijf over. Ebben is een familiebedrijf en bestaat al ruim 150 jaar en is een van de grootste van ons land op het gebied van van solitairs, karakteristieke beplanting, laan- en vormbomen en totaalleverancier van allerhande beplanting.

Steffen Nijhuis

Jurylid
Steffen Nijhuis is een internationaal ervaren academicus, ontwerper, projectleider en auteur van bekroonde publicaties. Hij is opgeleid als landschapsarchitect en hovenier. Zijn werk richt zich op landschaps-gebaseerd regionaal ontwerp, duurzame stedelijke ontwikkeling, ontwerpen met natuurlijke processen, erfgoedlandschappen en digitale landschapsarchitectuur. Hij is hoofd van de Sectie Landschapsarchitectuur en onderzoeksleider van de Afdeling Urbanism en aan de Technische Universiteit Delft, Faculteit Bouwkunde. Hij is adviseur van NGO's, overheden en regionale overheden over de hele wereld. Begeleiding van PhD, post-MSc en MSc afstudeerprojecten zijn kernactiviteiten. Verder is hij gasthoogleraar en geeft lezingen aan universiteiten in Europa, Azië, het Midden-Oosten en Noord-Amerika.

Peter Veenstra

Jurylid
Peter Veenstra is landschapsarchitect en medeoprichter van LOLA Landscape Architects in Rotterdam en Shenzhen. Hij leidt vele internationale ontwerp- en onderzoeksprojecten en is actief als gastdocent en co-curator. In ontwerpprojecten streeft hij ernaar innovatieve ideeën om te zetten in haalbare ontwerpen. Hoewel LOLA een acroniem is voor Lost Landscapes, ontstaan uit een fascinatie voor de avontuurlijke marge, poëtische restruimte en spontane natuur, leidde de natuurlijke ontwikkeling van het bureau hem tot het ontwerpen van plekken als de adidas HQ campus, en Shenzhen's belangrijkste waterkant, Shenzhen Bay Park. Met zelf geïnitieerde studies en ontwerponderzoeken blijft hij werken aan onderwerpen die meer aandacht verdienen op het gebied van (landschaps)architectuur. In 2013 ontving hij de Rotterdamse Maaskantprijs voor Jonge Architecten, in 2014 de TOPOS landschapsprijs en in 2020 de WAF China Awards voor zowel Excellent Design als Beste Landschap. Hij schreef mee aan de eerste monografie over LOLA, getiteld 'Lost Landscapes', en de tweede, getiteld 'In Search of Sharawadgi'.

Criteria jurering

Beoordeling van de inzendingen door de jury vindt plaats in 2 stappen. De jury bespreekt alle ingezonden plannen en stelt op basis daarvan per categorie een top vijf vast. De jury komt vervolgens bij elkaar om de top vijf met elkaar te bespreken en tot een keuze te komen.

Spelregels

  • Er is een limiet aan het aantal inzendingen; maximaal 2 projecten per inzender.
  • NVTL heeft het recht op eigen wijze gebruik te maken van en bekendheid te geven aan het voor NVTL Awards ingezonden materiaal, zonder dat hier een vergoeding of prestatie tegenover staat. Door akkoord te gaan met de spelregels wordt NVTL door de deelnemer gevrijwaard van eventuele aanspraken van derden (incl. auteursrechten e.d.).
  • Projecten kunnen maar één keer worden ingezonden, ook als er meerdere ontwerpers aan hebben gewerkt.
  • Over de uitslag en toekenning van de prijs kan niet worden gecorrespondeerd.
  • In alle gevallen waar in deze spelregels niet wordt voorzien, beslist de jury.

DEELNAME (GESLOTEN)

Tuin- en landschapsarchitecten en ontwerpers, ontwerpbureaus, ingenieursbureaus en overheden kunnen hun project(en) insturen. Uitgesloten van deelname in 2023 zijn projecten van de juryleden en hun eventuele bureaus.

Kosten voor inzending
Voor NVTL-leden is deelname gratis. Voor niet NVTL-leden kost de deelname 100 euro, voor niet NVTL-leden jonger dan 30 jaar bedraagt het inschrijvingsgeld 50 euro.

Ben je nog geen lid, maar wil je wel lid worden voordat je jouw project(en) inzendt? Bekijk hier de mogelijke lidmaatschappen.

Wat win je?
De NVTL Award bestaat uit een award en een publicatie in Blauwe Kamer.

Deadline
Deadline voor inzending 19 maart 2023 12:00 uur.

GENOMINEERDEN VOOR DE NVTL AWARDS 2023

De genomineerden van de NVTL Awards 2023 zijn bekend. De vakjury besprak en toetste de 34 inzendingen op presentatie, originaliteit, complexiteit, vernieuwend karakter en kwaliteit van de studie of gerealiseerd plan en kwam tot de volgende nominaties: