10de editie Gelderse prijs voor ruimtelijke kwaliteit - NVTL

10de editie Gelderse prijs voor ruimtelijke kwaliteit

do 11 april 2024

Het verbeteren van de kwaliteit van de Gelderse leefomgeving vraagt om goede voorbeelden. Met de tweejaarlijkse Gelderse prijs voor ruimtelijke kwaliteit verzamelen we geslaagde en inspirerende projecten voor het inrichten van de Gelderse leefomgeving.

Heb je een inspirerend ruimtelijk project in Gelderland? En is jouw project (zo goed als) gerealiseerd? Meld je project aan! Een project indienen kan tot en met 19 mei 2024. Genomineerden maken kans op een prijs van €10.000,-.

Het thema voor de Gelderse prijs voor ruimtelijke kwaliteit van 2024 is ‘thuis voelen’. Wat maakt dat je je ergens thuis voelt? Wanneer is het fijn om ergens te zijn? We zijn op zoek naar projecten die bijdragen aan een prettige en leefbare omgeving. Waarbij op een slimme en creatieve manier met de ruimte is omgegaan. Projecten die zorgen voor brede welvaart, door bij te dragen aan aspecten als leefbaarheid, gezondheid, veiligheid, milieu, samenleven, wonen, arbeid en vrijetijd. Een omgeving die uitnodigt om er te verblijven, samen te komen en samen te doen. Nu én in de toekomst.

Gedeputeerde Staten (GS) vragen aan gemeenten, waterschappen, maatschappelijke organisaties, ontwerpbureaus, ondernemerskringen en groepen inwoners goede voorbeelden van ruimtelijke kwaliteit in Gelderland.

Het kan gaan om allerlei ruimtelijke projecten: van woonwijken tot (her)inrichting van de openbare ruimte, van bedrijfslocaties tot groenzones, van maatschappelijke voorzieningen tot recreatiegebieden, van natuurterreinen tot landbouwerven, van ontmoetingsplekken tot speeltuinen, van sportvelden tot beweegroutes, van rondwegen tot voedselbossen, van waterretentie tot delfstofwinning, van drukke knooppunten tot stiltegebieden, enzovoort.

Lees hier meer over de prijs en stuur je project in.

Een selectiepanel adviseert Gedeputeerde Staten over de genomineerden. Het panel en de jury kijken in ieder geval naar de volgende criteria, meegegeven in het Reglement GPRK:

  • Het project is gericht op ruimtelijke inrichting;
  • Het project is gerealiseerd en zichtbaar. Recent opgeleverd of een tijdje geleden afgerond, of in ieder geval zo goed als gerealiseerd;
  • Het project past binnen het thema van de editie: op welke manier is ‘thuis voelen’ een belangrijke waarde in het project? En draagt het bij aan brede welvaart en leefbaarheid?
  • Het project draagt bij aan de gebruikswaarde van het gebied (functionaliteit);
  • Het project draagt bij aan de belevingswaarde van het gebied (visuele kwaliteit);
  • Het project draagt bij aan de toekomstwaarde van het gebied (duurzaamheid);
  • Het project kent veel of grote uitdagingen;
  • Het project heeft een voorbeeldfunctie.