100 jaar NVTL: Wedstrijd Verborgen Tuinen - NVTL

100 jaar NVTL: Wedstrijd Verborgen Tuinen

Details

Wij vragen van NVTL-leden om in het archief te duiken en ‘verborgen’ tuinontwerpen uit de afgelopen decennia in te sturen. Particuliere tuinen met een bijzonder verhaal, die de tijdgeest verbeelden en de tand des tijds weten te doorstaan. Ook reconstructies en co-creaties zijn welkom.

De mogelijkheid voor inzending is gesloten.

di 6 april 2021

In 2022 bestaat de Nederlandse Vereniging voor Tuin- en Landschapsarchitectuur 100 jaar. De voorganger van de vereniging heette Bond van Nederlandse Tuinarchitecten (BNT) en werd in 1922 opgericht. NVTL viert het honderd jarige bestaan door het ontwerp van kleine en middelgrote tuinen in de schijnwerper te zetten.

Het bestuur van NVTL daagt de leden uit om het jubileum van de vereniging op gepaste wijze te vieren en daarvoor ontwerpwerk in te zenden. Er is een ‘special’ van het vakblad Tuin en Landschap in voorbereiding, geheel gewijd aan ‘De verborgen tuin van Nederland’. Tuinen die uitgekiend zijn ontworpen en voor het publiek onzichtbaar blijven omdat ze in privé eigendom en/of niet openbaar toegankelijk zijn. Deze particuliere tuinen, binnenruimten van bedrijven en instellingen en buitenplaatsen bij landhuizen maken een belangrijk onderdeel uit van het ontwerpwerk van leden van NVTL. Daaraan kun je zien waar de vereniging vanaf de oprichting voor staat. Verborgen tuinen vormen een tijdsbeeld en verdienen een plaats in de geschiedenis van het vak.

In het themanummer van Tuin en Landschap willen we van elk decennium uit het 100 jarig bestaan van de vereniging een voorbeeldtuin behandelen. Daarmee ontstaat een caleidoscoop van de tuinarchitectuur uit de afgelopen eeuw. Om tot een breed gedragen selectie te komen, leggen we de inzendingen voor aan leden van NVTL. Stemmen op het mooiste ontwerp uit een bepaald tijdvak kan via de website. Daarmee kiezen ontwerpers zelf de meest toonaangevende tuinen van de afgelopen eeuw in Nederland.

We zijn op zoek naar ontwerpen van particuliere tuinen, ontoegankelijke binnentuinen en buitenplaatsen uit de periode van 1920 tot heden. Hieronder de tijdbalk met enkele iconen.

Elk lid van de vereniging kan een steentje aan het jubileum bijdragen. Niet alleen door eigen plannen voor ‘verborgen’ tuinen in te zenden maar ook door te stemmen op ontwerpen van anderen. Nadrukkelijk wordt tevens gevraagd om aanpassingen van werk van voorgangers, reconstructies aan de hand van onderzoek en co-creaties in teamverband. Als voorwaarde geldt dat het handschrift, de tijdgeest en het verhaal herkenbaar dient te zijn.

Een beoordelingscommissie toetst alle ingezonden tuinen aan de criteria voordat ze in stemming worden gebracht en draagt per tijdvak drie tuinen voor. Stemmen gaat per decennium. Ieder lid kiest de mooiste tuin uit een bepaalde tijd. De meeste stemmen gelden.

Bij uitverkiezing volgt een interview en fotoreportage met de ontwerper ter plekke, tijdens het zomerseizoen van 2021. De publicatie verschijnt eind november 2021.

Tijdpad:

 • Deadline inzending: woensdag 14 april 2021
 • Stemmen: mei 2021
 • Interview/fotografie: zomer 2021
 • Publicatie: eind november 2021

Een commissie maakt de voorselectie. Die bestaat uit: Jan Janse (NVTL bestuur), David de Boer (Young NVTL) Hanneke Toes, Johan Meeus, Miranda Vrolijk (Tuin en Landschap) en Saskia de Wit (TUD Bouwkunde).

Graag jullie ontwerp van maximaal 3 verborgen tuinen voor woensdag 14 april 2021.

Namens het bestuur van NVTL,
Jan Janse
Johan Meeus

 

Voorwaarden:

 • Stuur je Verborgen Tuin via het inzendformulier in.
 • Een volledig ingevuld inzendformulier met contactgegevens is vereist:
  – Gegevens NVTL bureau/lid
  – Gegevens Verborgen Tuin
  – Gegevens oorspronkelijk ontwerp
  – Indien van toepassing gegevens aanpassing/reconstructie/heraanleg
  – Gegevens huidige eigenaar/gebruiker
  – 1 JPG bestand
 • Maximaal 3 tuinen per ontwerper inzenden. Iedere inzending moet apart via het formulier ingevuld worden.
 • Bij inzending geef je toestemming tot publicatie van een fotoreportage, overig beeldmateriaal en een af te nemen interview in de betreffende tuin.