5 VRAGEN AAN: NVTL-LID Ivonne de Nood - NVTL

5 VRAGEN AAN: NVTL-LID Ivonne de Nood

Details

5 vragen aan is een rubriek op de NVTL.nl en in nieuwsbrief Het Kanaal. We laten leden aan het woord. Leden die al jaren lid zijn, nieuwe leden, student leden en bureauleden. Wil je ook meedoen of iemand voordragen? Dat kan, want we zijn altijd op zoek naar nieuwe inspirerende verhalen! Stuur een mail.

ma 13 maart 2023

Wie ben je en wat doe je?
Ik ben Ivonne de Nood, opgeleid als landschapsarchitect aan de Academie van Bouwkunst in Amsterdam, na mijn opleiding Tuin- en Landschapsinrichting in Boskoop en Velp.

Na een periode van projecten in Zwolle en het landelijk gebied van noordoost Nederland, werk ik sinds 2008 aan de stadsontwikkeling van Almere. Een stad net zo jong en zo oud als ikzelf, gelegen in de Flevopolder op de voormalige Zuiderzeebodem. Volledig ontworpen vanaf de tekentafel door een team van ingenieurs, stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten.

Almere is in korte tijd gegroeid tot de 8e stad van ons land en kent een grote opgave; de stad ontwikkelt zich langzaam door richting de 5e stad. Met mijn achtergrond als landschapsarchitect en een grote liefde voor stadsontwikkeling en architectuur is Almere ongekend interessant als woon- en werkplek. Het is een echte landschapsstad; rijk aan water, bossen en parken – of zoals stedenbouwkundige Teun Koolhaas zei – “…. Nu kregen wij de kans om een landgoed voor een kwart miljoen mensen aan te leggen.”

Landgoed Almere

Ik zie het steeds weer als uitdaging om vanuit de unieke opzet en kwaliteiten van Almere mee te bouwen aan de volgende stappen en opgaven in de doorontwikkeling van de stad.

Welke eigenschap is onmisbaar voor het werk wat je doet?
Ik denk dat het enthousiasmeren, verbinden en organiseren met een goed gevoel voor belangen en politiek-bestuurlijke context belangrijke eigenschappen zijn. Vanuit inhoudelijke kennis van het landschap en de stadsontwikkeling werk ik met gedrevenheid samen met vakgenoten, partners en bewoners aan de maatschappelijke opgaven. Het is daarbij van belang om vanuit de politiek-bestuurlijke agenda te werken aan de urgente en complexe opgaven van de stad.

Dit vergt enerzijds lange adem en doorzettingskracht. Het gaat niet slechts over het bedenken van een goed plan of korte termijn acties. Het is de kunst om lange termijn opgaven te verbinden aan het hier en nu, en andersom. En ook om continue te schakelen tussen verschillende schaalniveaus, van de stad in haar regio naar concrete plannen en projecten van vandaag en morgen.

Wat zijn volgens jou de uitdagingen op het gebied van stads- en gebiedsontwikkeling binnen een gemeente?
Er zijn meerdere grote uitdagingen. We leven in een tijd van grote maatschappelijke veranderingen en opgaven, zowel sociaal-maatschappelijk, economisch als fysiek, zoals de klimaatopgave en energietransitie. Van belang hierbij is om er voor te zorgen dat iedereen in de samenleving mee kan blijven doen. Te blijven kijken en onderzoeken hoe we mensen kunnen blijven betrekken bij de stad en leefomgeving, zorgen voor voldoende voorzieningen en werk nabij, en het stimuleren van ontmoeting voor verbinding.

De grootste uitdaging op dit moment vanuit ons vak vind ik om bij de verdere ontwikkeling van de leefomgeving uitwerking te geven aan de klimaatopgave, verdergaande vergroening en de energietransitie. Hoe kunnen we met de ontwikkeling van onze steden en landschappen onze omgeving meer weerbaar en toekomstbestendig maken? En daarbij de samenwerking met bewoners, ondernemers en partners organiseren.

Kun je een voorbeeld geven van een project hoe de gemeente Almere met deze uitdagingen omgaat?
In Almere hebben we de Almere Principles die al sinds 2008 een inspirerende leidraad zijn voor het ontwikkelen van de stad. Of het nu gaat om het maken van een visie, het realiseren van project of de manier waarop we met ‘afval als grondstof’ omgaan in de stad. Deze principles zijn onder bestuurlijke leiding van Adri Duivesteijn samen met William McDonough en anderen opgesteld.  Ze zijn nog steeds actueel en vormen nog steeds een leidraad in ons werk en handelen.

Almere Principles

Op dit moment werk ik met velen aan een lange termijn ontwikkelvisie voor het Centrum van Almere rondom het Weerwater, een unieke recreatieplas midden in het centrum. Dit gebied heeft prioriteit gekregen in de ontwikkeling van de stad. Dit  betekent dat tot 2030 meer dan 5.000 woningen worden toegevoegd in de binnenstad en de stationsomgeving. Een aantal dat kan oplopen naar 10.000 tot 15.000 in het grotere centrumgebied. Daarbij gaat het om meer dan woningbouw. Het is de ambitie om het centrum duurzaam, hoogstedelijk en kwalitatief hoogwaardig te ontwikkelen met ruimte voor nieuwe voorzieningen, werkgelegenheid, verblijf en ontmoeting. Samen met de bureaus Felixx, PosadMaxwan, Goudappel en DSP werken we aan de ingrediënten voor deze visie, waarbij het ‘natuurlijk verstedelijken’ het vertrekpunt is.

Centrum Almere – Nature Based Solutions (Felixx)

Wat is voor jou DE mijlpaal in de afgelopen 100 jaar landschapsarchitectuur?
Het is lastig om één mijlpaal te benoemen. Er is vanuit ons vak op veel manieren fantastisch vormgegeven aan grote maatschappelijke opgaven, zoals ruimte voor de rivieren, agrarische polderlandschappen en tal van stadsprojecten. Ik vind het faciliteren van initiatieven van anderen daarbij enorm van belang en betekenisvol. En daarmee gebruikmaken van de creativiteit en energie van bewoners en ondernemers bij de ontwikkeling van onze steden en landschappen.

Voor mij persoonlijk is de gebiedsontwikkeling Oosterwold, waarbij maximaal ruimte wordt gegeven aan particulier initiatief, daar een belangrijk voorbeeld in. Samen met Winy Maas/MVRDV werkten we aan dit plan. Een ontwikkelstrategie, met spelregels en bouwstenen, zijn een middel geweest voor het organiseren van zoveel mogelijk vrijheid voor anderen. De exacte uitkomst en ruimtelijke verschijningsvorm is daarbij onzeker, maar altijd bijzonder en inspirerend, als je echt goed durft te luisteren en kijken.

Ik heb dat ook gezien in mijn werk in noordoost Nederland en in Zwolle. Daar waar de ontwikkeling van een plek of gebied het eigenaarschap, de inzet en energie van bewoners of boeren kent, krijgt het betekenis en waarde. Ons vak kan dit faciliteren met plannen en strategieën, en staat daarmee ten dienste van bewoners en ondernemers. Met prachtige landschappen en historische steden als resultaat. En het kan dus ook in deze tijd, zoals in Oosterwold, een landgoed vol initiatieven.

Oosterwold