Agenda College van Rijksadviseurs 2021-2024: Denk en handel ontwerpend! - NVTL

Agenda College van Rijksadviseurs 2021-2024: Denk en handel ontwerpend!

ma 3 januari 2022

Het College van Rijksadviseurs stelt in zijn agenda dat de opgaven waarvoor we staan groot zijn, of het nu gaat om klimaat, energie, mobiliteit, economie, landbouw, water of sociale rechtvaardigheid: we zullen anders met onze ruimte moeten omgaan: alle claims en eisen passen simpelweg niet meer. In plaats van meer en groter, moet het anders en beter.

Om nu de juiste beslissingen te nemen over deze complexe opgaven is het belangrijk om ver vooruit te kijken. Alleen dan kunnen we achterhalen, wat nu verstandig is om te doen. Want dat we moeten handelen, dat staat buiten kijf. Het College wil niet een stip op de horizon zetten, maar de hele horizon met scenario’s verkennen. Niet voor de komende twintig of dertig jaar, maar voor minstens honderd jaar. Daarbij neemt het College de lagenbenadering als uitgangspunt: eerst de ondergrond op orde, dan de netwerken en tot slot de occupatie.

Toekomstatelier NL2100
Het College van Rijksadviseurs zet ontwerpend denken in als methode om uit te zoomen, het speelveld groter te maken in tijd en ruimte en sectoraal denken te overstijgen. Daaraan koppelen we ontwerpend handelen: concrete projecten die zorgen voor doorbraken en stroomversnellingen. Het College start daarom Toekomstatelier NL2100, een langlopend ontwerpatelier om een gedeeld beeld te ontwikkelen van de strategische keuzes die nodig zijn voor een toekomstbestendig Nederland. Het verkent daarbij de lange termijn om voor de korte termijn tot concrete maatregelen te komen die de tand des tijds kunnen doorstaan.

Voor het eerst maakt de advisering over het Rijksvastgoed integraal onderdeel uit van de plannen van het College van Rijkadviseurs. Het College ziet kansen die het Rijksvastgoed biedt om koppelingen en dwarsverbanden tot stand te brengen en om ruimtelijke kwaliteit een impuls te geven.

Lees de Agenda 2021-2024 online