Amsterdamse bouwfragmenten zoeken nieuwe bestemming - NVTL

Amsterdamse bouwfragmenten zoeken nieuwe bestemming

ma 1 november 2021

In 2018 is de gemeente Amsterdam van start gegaan met het project rondom het herbestemmen van Amsterdamse bouwfragmenten, afkomstig van (deels) gesloopte gebouwen in de Amsterdamse binnenstad – voornamelijk uit de Nieuwmarktbuurt, waar ten tijde van de aanleg van de metro veel panden zijn gesloopt.

Ruim drie roerige jaren verder zijn er vele aanvragen gedaan en fragmenten toegekend. Een grote groep van onder andere kunstenaars, woningcorporaties, volkstuinverenigingen, architecten, onderwijsinstellingen en particulieren is inmiddels in het bezit van een of meerdere Amsterdamse gevelfragmenten.

Bijna ten einde, loods nog niet leeg
Het einde van het project nadert, maar de loods is nog niet leeg. Vandaar dat de gemeente Amsterdam het project nog eenmaal onder de aandacht willen brengen van ‘professionals’. Voor een deel van de fragmenten uit de hoogste categorieën, waaronder hele geveltoppen en enkele bijzondere losse fragmenten, zijn nog onvoldoende goede aanvragen binnen gekomen.

Daarom wilt de gemeente Amsterdam u uitnodigen om bijgaande selectie te bekijken en indien u kansen ziet, een aanvraag in te dienen.

Creatief met criteria
Elk stuk verdient een mooie passende plek ‘voor Amsterdam’. Liefst een passende plek op/aan een gebouw. Maar in de openbare ruimte of in een museum kan ook.

Omdat het moeilijk is gebleken voor alle stukken een passende herbestemming te vinden, is plaatsing buiten Amsterdam ook een optie, mits een goed plan wordt ingediend. Let op: complete geveltoppen dienen als geheel te worden herplaatst.

Vanzelfsprekend geldt voor de bouwfragmenten uit bijgaand overzicht dat een aanvrager een voorstel moet indienen dat door onze beoordelingscommissie getoetst wordt aan de hand van de opgestelde criteria. In bijgaand document leest u meer over deze criteria en waar uw aanvraag aan moet voldoen. Een aanvraag indienen kan per mail via a.zomer@amsterdam.nl.

Bekijken in loods?
Indien gewenst kunt u een bezoek brengen aan onze loods in Amsterdam-Westpoort om de fragmenten te bezichtigen en zo nodig op te meten. Hierna kunt u eventueel uw plan aanpassen/aanscherpen.

Mocht u interesse hebben in een bezoek, dan kunt u dit kenbaar maken in de aanvraag. U ontvangt dan meer informatie over de kijkdag, adres en route enzovoorts.

Selectie overgebleven bouwfragmenten
Bekijk hier.