Blikveld publicatie "Het landschap als meester" nu te koop! - NVTL

Blikveld publicatie “Het landschap als meester” nu te koop!

di 2 juli 2024

De eerste Blikveldpublicatie is een feit! In dit boek worden 15 toonaangevende projecten uit de Vlaamse en Brusselse landschapsarchitectuur uitgelicht. De uiteenlopende projecten zijn zorgvuldig geselecteerd door een onafhankelijke jury, en daarnaast delen zeven experts hun inzichten over actuele thema’s met betrekking op de discipline.

Blikveld beschouwd deze publicatie in de eerste plaats als een viering van de landschapsarchitectuur in Vlaanderen en Brussel. Door het belichten van enkele interessante projecten, krijgen ontwerpers, ruimtelijke planners en het grote publiek de kans om kennis te maken met mooi werk. Dit vergroot niet alleen de zichtbaarheid van de betrokken landschapsarchitecten, maar stimuleert een bredere waardering voor het gehele vakgebied.

De gedeelde inzichten over hedendaagse uitdagingen en innovatieve benaderingen dragen bij aan het vormen van een dynamische en vooruitstrevende gemeenschap van landschapsarchitecten. Waar o.a. Nederland al jaren soortgelijke content bundelt, biedt deze Vlaamse en Brusselse tegenhanger nu dezelfde mogelijkheid om de professionele gemeenschap te versterken en te verbinden.

Dergelijke publicaties fungeren als gemeenschappelijke referentiepunten, bevorderen de uitwisseling van ideeën en houden de dialoog over landschapsarchitectuur levendig en relevant.

Het documenteren van deze projecten maakt de evolutie van de discipline zichtbaar, waardoor we kunnen zien hoe ze zich verder ontwikkelt. Door zorgvuldig te archiveren, leren we van het verleden om een betere toekomst te creëren.

Deze publicatie is een bijdrage aan de voortdurende ontwikkeling en waardering van landschapsarchitectuur en kan als hulpmiddel dienen voor zowel de huidige als toekomstige generaties ontwerpers.

Koop de publicatie hier.