Boek: Stadsnatuur bouwen - NVTL

Boek: Stadsnatuur bouwen

di 28 november 2023

Natuur in de stad: Wat kan de architect doen?
Om de woningnood op te lossen moet er de komende jaren flink worden bijgebouwd. Tegelijkertijd vraagt de problematiek rond klimaat en biodiversiteit om een andere manier van plannen en bouwen. In een toekomstbestendige en gezonde leefomgeving hoort namelijk een volwaardige plek voor de natuur. Dit kan alleen door al tijdens de allereerste stappen van het ontwerpproces flora en fauna een leidende rol te geven in het ontwerp.

Het eerder verschenen boek Stadsnatuur maken vormde een inspirerende handleiding voor de ontwikkeling van meer groen in de stad, maar ging vooral in op de openbare ruimte en ecologische maatregelen op verschillende stedelijke schaalniveaus. Al snel kwamen er vragen vanuit de architectuur: ‘Mooi en inspirerend, dat boek, maar er staat zo weinig in over gebouwen en architectuur. Wat kan ik als architect doen?’. Daarom volgt nu, vijf jaar na deze meermaals herdrukte publicatie, het vervolg: Stadsnatuur bouwen.

Over het boek
De stad is niet alleen de habitat van mensen, maar ook van planten en dieren. Stadsnatuur bouwen is een pleidooi voor een natuurinclusieve, bio-receptieve architectuur die ontwerpers inspireert om de natuur een plek te geven in hun werk.

Het uitnodigen van de natuur op en aan onze gebouwen vereist een fundamenteel andere ontwerphouding. Niet langer natuurwerend, maar natuurinclusief. Stadsnatuur bouwen biedt ontwerpers en beleidsmakers de ecologische en bouwtechnische informatie en inspiratie om deze stap te zetten.

Door de ecologische theorie te koppelen aan de bouwpraktijk worden ontwerpers, architecten en ecologen geholpen om de architectuur natuurinclusief te maken.

Aan de hand van gerealiseerde projecten wordt getoond hoe natuurwaarden kunnen worden opgenomen in onze gebouwen. De publicatie bespreekt de vestigingsvoorwaarden van flora en fauna op en aan onze gebouwen, evenals de ontwerpmethoden, -strategieën en -technieken die daarbij behulpzaam zijn.

Bestellen.