Brochure ‘Ontwerpen in gebiedsontwikkeling – Ontwerpend onderzoek als strategisch instrument’ - NVTL

Brochure ‘Ontwerpen in gebiedsontwikkeling – Ontwerpend onderzoek als strategisch instrument’

Cover: ‘Ontwerpen.PNG’ door Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling (bron: Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling)
do 8 juni 2023

Ontwerpend onderzoek is de afgelopen jaren steeds belangrijker geworden. Daar waar gebieden worden geraakt door complexe transitieopgaven (zoals die op het gebied van energie, mobiliteit of klimaatadaptatie) is ontwerpend onderzoek vaak een behulpzaam instrument bij het leggen van de ‘ruimtelijke puzzel’. Vooral in de beginfase van gebiedsontwikkeling is het van meerwaarde met betrokken partijen al tekenend, verbeeldend en onderzoekend naar gedeelde belangen en doelen te zoeken en nieuwe inzichten en ruimtelijke oplossingen te ontwikkelen.

Deze publicatie vertelt in woord en beeld wat ontwerpend onderzoek is en waar ontwerpers én opdrachtgevers in gebiedsontwikkeling op moeten letten als zij er op een strategische, uitvoeringsgerichte wijze mee aan de slag willen gaan.

Bekijk hier de brochure.