De 12e editie Eo Wijersprijsvraag - NVTL

De 12e editie Eo Wijersprijsvraag

ma 28 maart 2022

Oproep voor regio’s en partners

De afgelopen periode is er hard gewerkt aan de voorbereiding van de volgende editie van de Eo Wijersprijsvraag.

Inmiddels is het nieuwe thema bekend: WAAR WIJ WILLEN WONEN, geïnspireerd op een van de beroemde Verkadealbums met de titel Waar wij wonen. Met de prenten in het album toonde Jac. P. Thijsse een landschap waar de mensen naar konden verlangen. Op ooghoogte, als wenkend perspectief. Hiermee wilde hij de kwaliteit en de kracht van onze leefomgeving bij een groter publiek onder de aandacht brengen.

De Eo Wijersstichting wil met de komende prijsvraageditie het Verkadealbum van de 21e eeuw ontwikkelen. We staan voor grote opgaven die onze steden en landschappen hoe dan ook gaan veranderen. Wat is de belofte van ‘de grote verbouwing van Nederland’ die nodig is om grote opgaven als stikstofreductie en klimaatadaptatie structureel op te lossen, waar we miljarden in gaan investeren? Wat is de belofte van synergie tussen de opgaven en deze slim inzetten voor de kwaliteit van onze leefomgeving? Hoe ziet dat landschap eruit, met een schoon watersysteem, frisse lucht en een vitale bodem, met leefkwaliteit en een gezonde economie, voor identiteit en schoonheid en hoe werkt het – en misschien wel het belangrijkst – levert het verlangen op om er te willen wonen? Multidisciplinaire ontwerpteams gaan in verschillende regio’s met deze opgave aan de slag.

Comité van Aanbeveling 2022

Deze editie van de prijsvraag wordt ondersteund door een nieuw Comité van Aanbeveling. We zijn verheugd dat de volgende personen bereid zijn om daarin zitting te nemen:

Jannemarie de Jonge – rijksadviseur voor de fysieke leefomgeving
Joost Schrijnen – emeritus hoogleraar Stad en Regio TU Delft
Harry Boeschoten – programmadirecteur groene metropool Staatsbosbeheer
Sanda Lenzholzer- hoogleraar landschapsarchitectuur WUR

Rosa Stapel als projectleider

De stichting heeft Rosa Stapel aangetrokken als projectleider voor deze editie van de Eo Wijersprijsvraag. Rosa is stedenbouwkundige en zelfstandige werkzaam voor verschillende opdrachtgevers, waaronder het College van Rijksadviseurs. Ze heeft ervaring met het organiseren van prijsvragen (Panorama Lokaal) en ontwerpend onderzoek op regionale schaal voor rijks- en regionale overheden, bijvoorbeeld in regionale verstedelijkingsstrategieën.

Lees meer op de website en ontdek hoe je als opdrachtgevende regio, kennispartner of financiële partner mee kunt doen.