De Nieuwe Hovenier: kennismateriaal - NVTL

De Nieuwe Hovenier: kennismateriaal

do 19 januari 2023

Uit onderzoeken van onder meer groene initiatieven door burgers en bedrijven, blijkt dat de bijdrage die groen op tal van manieren kan leveren aan de kwaliteit van de leefomgeving niet eenvoudigweg gerealiseerd wordt. De vraag kwam op hoe bedrijven als hoveniers en groenvoorzieners, met hun ondernemerszin en groene vakmanschap hulp kunnen bieden aan gemeenten, bewoners en andere groeneigenaren en/of beheerders bij het ontwikkelen van veelzijdiger groen. Zo kan een groenbedrijf een gemeente bijvoorbeeld ontzorgen door taken – zoals het gesprek over het groen met buurtbewoners – op te pakken.

Bij veelzijdig groen kun je onder meer denken aan groen dat door haar karakter en de wijze van beheer bijdraagt aan sociale cohesie en betrokkenheid van mensen bij hun fysieke omgeving. Hiernaast gaat het ook over moestuinieren en voedsel, over klimaatadaptatie (waterinfiltratie en – berging, schaduw, koeling door verdamping door beplanting), groen voor ontspanning en beweging, biodiversiteit, en groen om van te leren over natuurlijke processen en het leven.

De nieuw opgedane kennis en bestaande wetenschappelijke inzichten die binnen het project worden vertaald naar kennisproducten voor (toekomstige) hoveniers en groenvoorzieners, omvat verschillende aspecten. Het gaat dan niet enkel om kennis van het hiervoor beschreven grote belang van groen voor de kwaliteit van leven in de stad. Het gaat ook om de veranderende relatie tussen burger en overheid, wat betreft groene initiatieven, en daarmee kennis van governance: de samenwerking tussen overheden en andere partijen (zoals hoveniers en groenvoorzieners, woningcorporaties, bewoners en groen onderwijs) binnen gebiedsbeheer. Het project kijkt hoe een groenbedrijf als ondernemer en dus met andere handelingsruimte dan de lokale overheid, kan helpen om de transitie te versnellen van groen in de stad naar groen met grotere betekenis voor de (lokale) samenleving.

Het project is interessant voor groenvoorzieners en hoveniers. Vooral de sociale hoveniers (PSO 30+) zijn erg geïnteresseerd om de beoogde rol op te pakken. Maar de inzichten zijn ook relevant voor lokale overheden die zich geplaatst zien voor een grote uitdaging om het groen meer integrale betekenis te geven in met name aandachtswijken. Ook voor waterschappen in stedelijk gebied is de aanpak relevant. De verandering van werkpraktijk is een kwestie van anders met elkaar samenwerken en op onderdelen of gebieden anders aanbesteden.

 

Het kennismateriaal dat we in het kader van De Nieuwe Hovenier hebben geschreven, kan gebruikt worden door docenten in groen onderwijs om lesopdrachten mee samen te stellen. De teksten zijn geschreven voor taal- en kennisniveau mbo4 / hbo, en het materiaal is geschikt voor mbo, hbo, zij-instromers en bijscholing voor de groensector. WUR heeft samen met hoveniers en groenvoorzieners en groene opleidingen het materiaal ontwikkeld. De komende anderhalf jaar zal het nog worden aangevuld met nieuwe inzichten. Je kunt hierbij onder meer denken aan aspecten van aanbesteding, en een stappenplan als leidraad voor de hovenier / groenvoorziener.

Meer informatie