DELVA GENOMINEERD VOOR ARCHITECT VAN HET JAAR 2021 - NVTL

DELVA GENOMINEERD VOOR ARCHITECT VAN HET JAAR 2021

di 7 september 2021

Uit het juryrapport: “Het ontwerp van groen en water in onze stedelijke gebieden kan niet meer los worden gezien van het ontwerp van gebouwen. Terwijl ons land verder verstedelijkt, willen we namelijk ook de natuurwaarde en biodiversiteit vergroten. Dat lukt alleen als de (her)ontwikkeling van nieuwe gebouwensembles samengaat met het versterken van de natuur. Juist in die complexe opgave schittert DELVA door de bijzonder integrale benadering die het bureau hanteert. Het bureau heeft herhaaldelijk laten zien ecologie en economie met elkaar te kunnen verbinden.”

Met deze woorden heeft de jury de kern van DELVA’s ambitie te pakken. DELVA keert het ontwerpproces ondersteboven en kiest radicaal voor het landschap als basis. Gebiedsontwikkelingen worden ingezet als middel om te verdichten, vergroenen en verduurzamen. In elk project vindt de verkenning plaats naar een nieuwe en meervoudige betekenis voor het landschap die door integraal samenwerken en durven meedenken onlosmakelijk verbonden wordt met gebouw, techniek, beleid en financiële haalbaarheid. Denk aan het casinogebouw als duinenlandschap in Middelkerke, het Brabants stadsbos in de hoogstedelijke VDMA-ontwikkeling, of het zichzelf zuiverend waterlandschap op Strandeiland. Als collectief blijft DELVA zo zoeken naar genereuze gebaren vanuit het landschap die ons dichter brengen bij de leefwereld waar we met zijn allen van dromen.

De nominatie voor een landschapsarchitectenbureau voor Architect van het jaar is uniek: “De jury realiseert zich dat ze met de nominatie van DELVA de grens opzoekt van wat er onder ‘Architect van het Jaar’ geschaard kan worden, maar wil ook een signaal afgeven over het belang van het vergroenen van onze stedelijke omgeving. Dat is niet iets dat we ‘erbij’ kunnen doen, maar iets dat in toenemende mate een onlosmakelijk onderdeel is van het ontwerp van gebouwen.” Dit omschrijft exact waar DELVA blijvend naar streeft.

Stem hier voor DELVA. Naast het bureau zijn er nog vier andere partijen genomineerd. De uiteindelijke keuze voor Architect van het jaar zelf wordt echter bepaald door een publieksstemming die nu plaatsvindt.