Design Challenge: Ondersteboven van Water in de Henriëttewaard - NVTL

Design Challenge: Ondersteboven van Water in de Henriëttewaard

Fotograaf: Siebe Swart
ma 15 januari 2024

Met een overvloed aan water of een groot tekort, in de Henriëttewaard in Den Bosch is het altijd wat met water. Met aan de ene kant rivieren die buiten hun oevers treden door extreme regenval en aan de andere kant problemen door periodes van droogte. Hoe kunnen we het watersysteem op een nieuwe manier organiseren zodat we antwoord geven op de toekomstige opgaven van de overvloeden en de tekorten aan water? Met deze Design Challenge gaan we voor deze wateruitdagingen op zoek naar visies en ontwerpen van duurzame oplossingen die tot de verbeelding spreken.

Het gebied
De Henriëttewaard maakt onderdeel uit van de Zuiderwaterlinie en de verdedigingslinie rond ‘s-Hertogenbosch. In het uitgestrekte gebied van ongeveer 100 hectare doorkruist de historische Linie 1629 het landschap. Maar, op dit moment doet de huidige situatie niet meer denken aan een deel van de Zuiderwaterlinie of de verdedigingslinie rond ‘s-Hertogenbosch. De Henriëttewaard, momenteel vooral een landbouwgebied, wordt omgeven door gegraven waterlopen met aan weerszijden nieuwe bebouwing.

Het streven is om dit gebied te behouden en tegelijkertijd te ontwikkelen en daarmee toegankelijk te maken voor publiek. De focus op natuurontwikkeling en mogelijke maatregelen om het risico van hoog water te verminderen zijn daarbij belangrijk. In de komende jaren is het doel van de gebiedsopgave om de directe omgeving te betrekken bij de hoogwateraanpak van ‘s-Hertogenbosch. Dit betekent dat er aanzienlijke hoeveelheden water worden opgeslagen en gecontroleerd afgevoerd. Bovendien biedt deze situatie kansen om het aanwezige erfgoed van Fort Crèvecoeur en delen van de Linie 1692 opnieuw zichtbaar te maken.

Waarom deze Design Challenge?
In nauwe samenwerking met de Alliantie Zuiderwaterlinie, Staatsbosbeheer, NVTL, TU Delft, Rijksdienst Cultureel Erfgoed, Waterschap Aa en Maas, Gemeente ‘s-Hertogenbosch, en de Provincie Noord-Brabant nodigt Kunstloc Brabant multidisciplinaire teams uit om de unieke landschappelijke kenmerken van de Henriëttewaard, als integraal onderdeel van de Zuiderwaterlinie, te verkennen.

De Henriëttewaard in Den Bosch heeft innovatieve ideeën en tot de verbeelding sprekende visies nodig om de historische inundatievelden en structuren van de Zuiderwaterlinie te ontwikkelen. De genoemde partners verbinden dit erfgoed met de gebiedsopgave die voortkomt uit de noodzakelijke maatregelen als gevolg van de veranderende klimatologische omstandigheden in de komende jaren.

Het watersysteem vereist creatieve inzichten om op een vernieuwende manier te worden georganiseerd en daarmee beter voorbereid te zijn op de toekomstige water gerelateerde uitdagingen. Samen streven we naar oplossingen die niet alleen de rijke geschiedenis van de locatie respecteren, maar ook inspelen op de hedendaagse en toekomstige behoeften zoals klimaatverandering.

De Design Challenge
We zoeken voor dit ontwerpend onderzoek multidisciplinaire teams bestaande uit: kunstenaars, (landschaps)architecten, ontwerpers, makers, waterbouwkundigen, ecologen en erfgoeddeskundigen die een creatieve visie ontwerpen voor duurzame en klimaatbestendige wateruitdagingen. We zoeken naar ontwerpen die bijdragen aan verschillende doelen zoals: veiligheid, het terugdringen van de CO2-uitstoot, het verbeteren van de (bodem)waterkwaliteit, verbeteren van biodiversiteit en het vergroten van de beleefbaarheid van het landschap voor fietsers en voetgangers. Deze visies moeten een brede steun opbouwen voor transitie en tegelijkertijd verbindend, oplossingsgericht en inspirerend zijn. We zijn op zoek naar innovatie, creativiteit en de kracht van verbeelding.

Aanmelden & Selectie

 • Aanmelden kan tot 10 maart 2024 23.59 uur.
 • Professionals vanuit de kennisvelden: architectonisch ontwerp, landschapsontwerp, beeldende kunst, vormgeving en social design, cultuurhistorie en erfgoed kunnen zich in teamverband aanmelden.
 • Elk team bestaat uit 2 tot maximaal 5 personen, die elkaar qua expertise aanvullen.
 • Er worden uiteindelijk 5 teams geselecteerd.
 • Geselecteerde teams worden in de week van 25 maart gebeld.
 • Elk geselecteerd team krijgt een vergoeding van 7.500 EUR
 • De 5 geselecteerde ontwerpen worden gepresenteerd op de Dutch Design Week 2024.

De aanmelding bestaat uit twee documenten:

Word-document met daarin: 

 • De naam van de contactpersoon/hoofdverantwoordelijke van het team + emailadres + telefoonnummer
 • Namen van de deelnemers binnen het team, leeftijden, aantal jaren relevante werkervaring en functieomschrijving per persoon binnen deze challenge (maximaal 50 woorden per persoon)
 • Een motivatie van maximaal 400 woorden waarin de affiniteit, ervaring en een visie op het onderwerp van deze Design Challenge wordt toegelicht.

Pdf-document met een beknopt portfolio: 

 • Maximaal 2 x A3 met twee tot vijf relevante projecten in beeld én korte tekst, let daarbij op de leesbaarheid.

Let op: we vragen in het portfolio niet naar ontwerpoplossingen voor deze challenge.

De documenten mogen samen niet groter zijn dan 20MB en kun je via WeTransfer mailen naar: designchallenge@kunstlocbrabant.nl met als onderwerp: “Design Challenge Henriëttewaard – de naam van je team”. Met het opsturen van de documenten verbindt een team, met de opgegeven deelnemers, zich aan deelname (indien geselecteerd) aan de challenge.

Selectie
Op basis van een eerste visie met motivatie kiest een jury onder voorzitterschap van Floris Alkemade, vijf teams die met de challenge aan het werk gaan. Deze geselecteerde teams zullen in de week van 25 maart worden gebeld. De jury zal de volgende criteria hanteren voor selectie:

 • Kwaliteit en multidisciplinaire samenstelling van het team
 • Verbeeldingskracht en onderzoekend karakter van het portfolio
 • Overtuigingskracht van de motivatie om deel te nemen en van de visie op de opgave.

Er wordt op basis van de criteria een afweging gemaakt tussen de inzendingen. We streven naar diversiteit tussen de verschillende teams. Over de onafhankelijke selectie van de jury kan niet worden gecorrespondeerd.

Enthousiast geworden? Duik in de challenge en verbeeld de toekomst van water en erfgoed in de Henriëttewaard! 

Meer informatie: Design Challenge: Ondersteboven van Water in de Henriëttewaard (kunstlocbrabant.nl)