Felixx benoemt vier nieuwe associate-partners - NVTL

Felixx benoemt vier nieuwe associate-partners

Van links naar rechts: Marnix Vink, Eduardo Marín Salinas, Natalia Andreeva, Michiel van Driessche, Elan Redekop van der Meulen, Deborah Lambert, John de Groot. Foto door Thijs ter Hart.
ma 25 september 2023

Felixx Landscape Architects & Planners groeit en benoemt vier nieuwe associate-partners

Felixx is in 2014 opgericht als ‘start-up’, en sindsdien uitgegroeid tot een dynamisch bedrijf met een wereldwijd werkveld. Door het onderzoeken en realiseren van innovatieve  landschappen, werkt het bureau aan de grote klimaatopgaves waar we voor staan. Om deze missie verder uit te bouwen en de positie van Felixx te versterken, worden vier nieuwe associate-partners benoemd: Natalia Andreeva, John de Groot, Eduardo Marín Salinas en Elan Redekop van der Meulen. Allen hebben een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van het bureau. Ze treden toe tot het Management Team, en zullen samen met oprichters Deborah Lambert, Michiel Van Driessche en Marnix Vink de verdere koers van Felixx bepalen.

Eduardo Marin Salinas
Als ‘professioneel activist’ maakt Felixx zich hard voor het aanpakken van de wereldwijde klimaatopgaves, en ziet daarbij Nature-Based-Solutions (NBS) als cruciaal instrument. Eduardo Marín Salinas is landschapsarchitect, onderzoeker en bioloog. Hij heeft jarenlange ervaring in het ontwikkelen van klimaatadaptatiestrategieën in Europa, Azië, Noord- en Zuid-Amerika. Deze expertise zet hij in om nieuwe opgaves te agenderen en de toepassing van NBS in lopende projecten verder uit te breiden. Daarmee vergroot de impact van Felixx’ werk en versterkt de positie van het bureau als voorloper in het vak.

Natalia Andreeva
Een tijd waarin klimaatuitdagingen escaleren, vraagt om een fundamenteel andere ontwerphouding. Van het transformeren van bestaande omgevingen, naar het cultureel betekenis aan landschappen in transitie.

Daar horen nieuwe ruimtelijke strategieën en ontwerpinstrumenten bij. Natalia Andreeva zal een belangrijke rol spelen in de permanente ontwikkeling van Felixx’ ontwerpethiek. Ze is opgeleid als architect, en binnen Felixx verantwoordelijk voor diverse internationale projecten. Ze onderzoekt daarbij de lokale en culturele context, en geeft ontwerpend invulling aan Nature-Based Solutions (NBS) als landschappelijke strategie.

Elan Redekop van der Meulen

Talent- en persoonlijke ontwikkeling zijn van groot belang bij Felixx. Elan Redekop van der Meulen is opgeleid als landschapsarchitect en voltooide het Professional Experience Program (PEP). Hij heeft zich afgelopen jaren professioneel ontwikkeld binnen het bureau, en verschillende rollen en verantwoordelijkheden gehad. Deze ervaring zal hij inzetten om de interne bureaustructuur uit te bouwen, zodat het team verder kan groeien en iedereen zijn talent maximaal kan ontplooien.

John de Groot
Felixx is een betrouwbare partner voor opdrachtgevers en adviseurs, bij steeds complexere projecten en intensievere processen. John de Groot is stedenbouwkundige, projectleider, ervaren landschaps- en buitenruimte ontwerper, en heeft gewerkt bij diverse gerenommeerde bureaus. Hij zal zijn brede ervaring inzetten bij de verdere professionalisering van Felixx’ werkstructuur, het verder stroomlijnen van interne processen en het versterken van externe communicatie met partners en opdrachtgevers.

‘’Felixx is een groep van een veertigtal professionele idealisten die de wereld willen verbeteren. De aanstelling van vier associate-partners is een belangrijke stap in de verdere professionalisering van het bedrijf. Het versterkt onze organisatiestructuur en creëert meer ruimte voor inhoudelijke verdieping.’’ Deborah Lambert.